Για επιχειρήσεις

Τεχνική Εκτύπωση και Σάρωση


Océ TC4 scanner

Océ TC4 scanner

Ο σαρωτής μεγάλου μεγέθους Océ TC4 είναι ένα ταχύτατο σύστημα υψηλής ποιότητας για εργασίες έγχρωμης και ασπρόμαυρης σάρωσης. Αν αναζητάτε έναν σαρωτή για μηχανολογικά σχέδια ή έναν σαρωτή δικτύου, ο σαρωτής μεγάλου μεγέθους Océ TC4 είναι η καλύτερη λύση στην κατηγορία.


Océ TDS600 Productive Scanner

Océ TDS600 Productive Scanner

Ο σαρωτής μεγάλου πλάτους Océ TDS600 παρέχει υψηλή παραγωγικότητα και εύκολη χρήση για σάρωση ασπρόμαυρων πρωτοτύπων μεγάλου μεγέθους. Με την προσθήκη ενός γρήγορου εκτυπωτή μεγάλου μεγέθους της Océ, αποκτάτε ένα σύστημα με δυνατότητα σάρωσης σε αρχείο σε ένα βήμα και ένα αποτελεσματικό φωτοαντιγραφικό μεγάλου πλάτους.

spacer
					image

Σειρά:

Océ TC4 scanner
Océ TDS 600 Productive Scanner