Για επιχειρήσεις

Λογισμικό


Océ DPconnect

Océ DPconnect

Χρησιμοποιήστε το Océ DPconnect για αυτόματη μετατροπή δεδομένων εκτύπωσης Xerox από περιβάλλοντα Xerox DigiPath και Xerox FreeFlow και εύκολη υποβολή τους σε εκτυπωτές παραγωγής της Océ. Το Océ DPconnect είναι μια πλήρως ενοποιημένη λύση ροής εργασιών με το λογισμικό Océ PRISMAproduction.

spacer
					image

Σειρά:

Océ DPconnect