Για επιχειρήσεις

Ασφαλής αποθήκευση εγγράφων

Παρόλο που το 80% των δεδομένων που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι πλέον σε ηλεκτρονική μορφή, μόνο το 20% διατηρείται σε πραγματικές βάσεις δεδομένων¹. Η Canon μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να προστατεύσουν τα έγγραφά τους, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία μεταξύ των χρηστών και την κοινή χρήση των πληροφοριών.

Οι προκλήσεις σας

  • Πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή
  • Προστασία της εμπιστευτικότητας των εγγράφων
  • Διατήρηση πληροφοριών για λόγους συμμόρφωσης και τήρησης της νομοθεσίας
  • Μείωση του υψηλού κόστους αποθήκευσης των εγγράφων

Η δική μας λύση

Με την Canon μπορείτε να αποθηκεύετε έγγραφα με ασφάλεια και να ανακτάτε εύκολα πληροφορίες μέσω ενός εύχρηστου εργαλείου διαχείρισης περιεχομένου.

Τα οφέλη

Εξοικονομήστε χρόνο κατά την αναζήτηση πληροφοριών προσθέτοντας ευρετήρια στα έγγραφα για αναζήτηση σε όλο το κείμενο και τα μεταδεδομένα.

Προστατέψτε τα έγγραφα εκχωρώντας συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης για προβολή, επεξεργασία, εκτύπωση ή διανομή των πληροφοριών σε κάθε στέλεχος του οργανισμού.

Επιβάλλετε τη νομική συμμόρφωση μέσω της τήρησης των πολιτικών διατήρησης εγγράφων και διασφαλίζοντας ότι είναι διαθέσιμη η πιο πρόσφατη έκδοση κάθε εγγράφου.

Μειώστε το κόστος αποθηκεύοντας τα έγγραφα ηλεκτρονικά και χρησιμοποιώντας μία μόνο εφαρμογή για την προβολή κάθε εγγράφου, ανεξάρτητα από τη μορφή αρχείου.

¹ Πηγή: Quocirca, 2012

Επόμενα βήματα