Για επιχειρήσεις

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία φορμών

Βελτιώστε τον τρόπο με τον οποίον ο οργανισμός σας χειρίζεται διάφορες επαγγελματικές φόρμες, όπως φόρμες εγγραφής πελατών, αιτήσεις απόδοσης εξόδων προσωπικού και έρευνες μάρκετινγκ.

Προσαρμοσμένη στις δικές σας προδιαγραφές, η λύση Αυτοματοποιημένης επεξεργασίας φορμών της Canon επιτρέπει την ασφαλή καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων ακόμα και από τις πιο σύνθετες έντυπες ή ηλεκτρονικές φόρμες. Πλέον, μπορείτε να μοιράζεστε τα αποτελέσματα και να επισημαίνετε τα λάθη αυτόματα πριν από την ανάλυση των στοιχείων, καθώς και να αρχειοθετείτε όλες τις φόρμες ηλεκτρονικά, για εύκολη πρόσβαση σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα.

Το γνωρίζατε;

Το 70% των οργανισμών θεωρεί ότι η σάρωση και η καταγραφή βελτιώνουν το χρόνο απόκρισης έως 3 φορές ή περισσότερο – AIIM 2012

Με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία φορμών, ο χρόνος απόκρισης μπορεί να βελτιωθεί έως 6 φορέςAIIM 2012

Γιατί να επιλέξετε λύσεις Αυτοματοποιημένης επεξεργασίας φορμών από την Canon;

Μειώστε το κόστος

Με μια λύση που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση και την επανάληψη, μπορείτε να επεξεργάζεστε αυτόματα φόρμες χωρίς ακριβούς, εξειδικευμένους πόρους και χωρίς τους μεγάλους χρόνους διεκπεραίωσης των μη αυτόματων διεργασιών.

Αποκτήστε περισσότερο έλεγχο

Με την Αυτοματοποιημένη επεξεργασία φορμών της Canon, έχετε περισσότερο έλεγχο των επαγγελματικών πληροφοριών, ενώ διασφαλίζετε ότι τα ευαίσθητα δεδομένα παραμένουν μέσα στην εταιρεία. Επιπλέον, η πλήρης διαφάνεια της ροής εργασιών δεδομένων σάς επιτρέπει να εντοπίσετε τα σημεία που επιδέχονται βελτίωση.

Εργαστείτε ταχύτερα και εξυπνότερα

Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να γίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο και ακριβό προσωπικό, τα ανθρώπινα σφάλματα μειώνονται και οι χρόνοι διεκπεραίωσης βελτιώνονται δραματικά.

Τήρηση των προτύπων συμμόρφωσης

Με την Αυτοματοποιημένη επεξεργασία φορμών της Canon, μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε τυχόν σφάλματα, καθώς και να ορίσετε κανόνες μη αυτόματων παρεμβάσεων. Τα πρότυπα ελέγχου που εφαρμόζονται εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας για όλα τα δεδομένα, καθώς και ότι γίνεται σωστή διαχείριση, αποθήκευση και καταγραφή, για εύκολη ανάκτηση και έλεγχο.

Επόμενα βήματα