Πληροφορίες για την εφαρμογή MEAP Canon Mobile Scanning

Η εφαρμογή MEAP Canon Mobile Scanning (στο εξής θα αναφέρεται ως "αυτό το προϊόν") είναι μια εφαρμογή MEAP που υποστηρίζει τη λήψη δεδομένων σάρωσης από μια συσκευή imageRUNNER ADVANCE σε ένα φορητό τερματικό.
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης και να πραγματοποιήσετε σάρωση από ένα φορητό τερματικό συνδέοντας αυτό το προϊόν με την εφαρμογή "Canon PRINT Business" για φορητά τερματικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, θα πρέπει να εγκαταστήσετε εκ των προτέρων την εφαρμογή Canon PRINT Business στη φορητή συσκευή σας. Μπορείτε να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Canon PRINT Business από το App Store.

Τρόπος εγκατάστασης αυτού του προϊόντος

Υπάρχουν δύο μέθοδοι, "Αυτόματη εγκατάσταση με σύνδεση σε διακομιστή διανομής (συνιστάται)" και "Μη αυτόματη εγκατάσταση μέσω της Υπηρεσίας διαχείρισης υπηρεσιών (SMS)". Θα χρειαστείτε δικαιώματα διαχειριστή (υπεύθυνου) της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών και για τις δύο μεθόδους.

Αυτόματη εγκατάσταση με σύνδεση σε διακομιστή διανομής (συνιστάται)Αν εισάγετε τον αριθμό πρόσβασης άδειας χρήσης από την οθόνη αφής της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών ή από το Remote UI, η συσκευή πολλαπλών λειτουργιών θα συνδεθεί στον διακομιστή διανομής μέσω Internet και θα εγκαταστήσει αυτόματα το προϊόν.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό πρόσβασης άδειας χρήσης και τη μέθοδο εγκατάστασης, δείτε παρακάτω.

Εγκατάσταση της εφαρμογής MEAP Canon Mobile Scanning (με διανομή)

Μη αυτόματη εγκατάσταση μέσω της Υπηρεσίας διαχείρισης υπηρεσιών (SMS)Κατεβάστε τα αρχεία δεδομένων για αυτό το προϊόν από τον ιστότοπο της Canon σε έναν υπολογιστή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε τα αρχεία στη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών μέσω της υπηρεσίας SMS.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λήψη των αρχείων και τη μέθοδο εγκατάστασης, δείτε παρακάτω.

Εγκατάσταση της εφαρμογής MEAP Canon Mobile Scanning (μη αυτόματα)

Διαδικασία σάρωσης

Για να εκτελέσετε διαδικασίες σάρωσης από το φορητό τερματικό, εκκινήστε πρώτα αυτό το προϊόν από την οθόνη αφής της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών.
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης και να λάβετε τα δεδομένα σάρωσης με την εφαρμογή "Canon PRINT Business" για φορητά τερματικά.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία σάρωσης κάνοντας χρήση αυτού του προϊόντος από μια συσκευή imageRUNNER ADVANCE, δείτε παρακάτω.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Σάρωση (σειρά imageRUNNER ADVANCE)" - Καρτέλα: "Τρόπος χρήσης" στη σελίδα Canon PRINT Business

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, μπορείτε να εκτελέσετε διαδικασίες σάρωσης με τη λειτουργία <Σάρωση & αποστολή> της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης στην οθόνη αφής της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών κατά τη σάρωση.

Εγκατάσταση της εφαρμογής MEAP Canon Mobile Scanning (με διανομή)

Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή MEAP Canon Mobile Scanning (στο εξής θα αναφέρεται ως "αυτό το προϊόν") από έναν διακομιστή διανομής στον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση από μια συσκευή imageRUNNER ADVANCE μέσω Internet.

Απαιτήσεις περιβάλλοντος

Συσκευή πολλαπλών λειτουργιών
Συσκευή της σειράς imageRUNNER ADVANCE που υποστηρίζει την εφαρμογή Canon PRINT Business για φορητά τερματικά

Ανατρέξτε στην καρτέλα "Υποστηριζόμενα πολυμηχανήματα" στη σελίδα Canon PRINT Business

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 • Ο διακομιστής διανομής βρίσκεται στο Internet. Πριν από την εγκατάσταση, διαμορφώστε τη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών έτσι ώστε να είναι σε θέση να συνδεθεί σε ένα εξωτερικό δίκτυο.

 • Η συσκευή πολλαπλών λειτουργιών ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στον διακομιστή διανομής λόγω των ρυθμίσεων τείχους προστασίας. Αν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Αριθμός πρόσβασης άδειας χρήσης

Για να εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν, θα χρειαστείτε έναν αριθμό πρόσβασης άδειας χρήσης.
Ο αριθμός πρόσβασης άδειας χρήσης χρησιμοποιείται στη διαδικασία "Εγκατάσταση αυτού του προϊόντος" που ακολουθεί.

Αριθμός πρόσβασης άδειας χρήσης

Εγκατάσταση αυτού του προϊόντος

Εγκαταστήστε αυτό το προϊόν στη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών που χρησιμοποιείτε.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι: "
Εγκατάσταση από την οθόνη αφής" και "Εγκατάσταση από το Remote UI".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 • Για να εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν, πρέπει να συνδεθείτε στη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών ως διαχειριστής.

 • Οι οθόνες και οι διαδικασίες χειρισμού ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών που χρησιμοποιείτε.

Εγκατάσταση από την οθόνη αφής
Εγκαταστήστε αυτό το προϊόν εκτελώντας χειρισμούς από την οθόνη αφής της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών.

 1. 1. Πατήστε [] (Ρυθμίσεις/αποθήκευση).

 2. 2. Πατήστε [Σύνδεση].

 3. 3. Εισάγετε τα ακόλουθα.
  Πατήστε [Κωδικός υπεύθυνου συστήματος] → εισάγετε έναν κωδικό τμήματος.
  Πατήστε [PIN συστήματος] → εισάγετε έναν αριθμό PIN.

 4. 4. Πατήστε [OK].

 5. 5. Πατήστε [Ρυθμίσεις διαχείρισης].

 6. 6. Πατήστε [Άδεια χρήσης/Άλλο] → [Αποθήκευση/Ενημέρωση λογισμικού].

 7. 7. Πατήστε [Εγκατάσταση εφαρμογών/Επιλογές] → [Αριθμός πρόσβασης άδειας].

 8. 8. Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο αριθμό πρόσβασης άδειας χρήσης → πατήστε [OK].
  Επαναλάβετε αυτό το βήμα τέσσερις φορές για να εισάγετε τα 16 συνολικά ψηφία του αριθμού πρόσβασης άδειας χρήσης.

 9. 9. Επιβεβαιώστε τον αριθμό πρόσβασης άδειας χρήσης που εισάγατε → πατήστε [Έναρξη].

 10. 10. Επιλέξτε "Εφαρμογή MEAP Canon Mobile Scanning" → πατήστε [Εγκατάσταση].

 11. 11. Επιβεβαιώστε ότι συμφωνείτε με τους όρους της Άδειας χρήσης → πατήστε [Αποδοχή].
  Θα ξεκινήσει η εγκατάσταση.
  Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο [Έναρξη].
  Η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος έχει ολοκληρωθεί.

Επιβεβαίωση εγκατάστασης

Εγκατάσταση από το Remote UI

Εγκαταστήστε αυτό το προϊόν σε μια συσκευή πολλαπλών λειτουργιών χρησιμοποιώντας το περιβάλλον Remote UI από έναν υπολογιστή.

 1. 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web στον υπολογιστή → εισάγετε την εξής διεύθυνση URL στη γραμμή διευθύνσεων.
  http://<διεύθυνση IP ή όνομα συστήματος της συσκευής>/

 2. 2. Εισάγετε τον Κωδικό υπεύθυνου και το PIN συστήματος → κάντε κλικ στο [Σύνδεση διαχειριστή].

 3. 3. Από τη σελίδα του Remote UI, κάντε κλικ στα [Ρυθμίσεις/Αποθήκευση] → [Άδεια χρήσης/Άλλο] → [Αποθήκευση/Ενημέρωση λογισμικού].

 4. 4. Επιλέξτε [Εγκατάσταση με διανομή].

 5. 5. Εισάγετε τον Αριθμό πρόσβασης άδειας χρήσης → κάντε κλικ στο [Επόμενο].


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν εισάγετε λανθασμένο αριθμό πρόσβασης άδειας χρήσης, θα εμφανιστεί μια σελίδα σφάλματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν από την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος, ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου και τις ρυθμίσεις επικοινωνίας με κρυπτογράφηση SSL της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών και διαμορφώστε την υπηρεσία SMS έτσι ώστε να μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε. Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών.

Υπολογιστής

Υπολογιστής συνδεδεμένος με τη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών μέσω δικτύου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η υπηρεσία SMS λειτουργεί με τα προγράμματα περιήγησης Internet Explorer στα Windows ή Safari στο Mac OS. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης, συμβουλευθείτε τα εγχειρίδια οδηγιών που συνοδεύουν τη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών.

Λήψη αυτού του προϊόντος

Κατεβάστε τα αρχεία για την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος από τη σύνδεση που ακολουθεί.
Λήψη της εφαρμογής MEAP Canon Mobile Scanning

Αποσυμπιέστε το αρχείο που κατεβάσατε, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής δύο αρχεία που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση. Αυτά τα αρχεία χρησιμοποιούνται στη διαδικασία "Εγκατάσταση αυτού του προϊόντος" που ακολουθεί.

 • Αρχείο εφαρμογής: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar

 • Αρχείο άδειας χρήσης: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

Εγκατάσταση αυτού του προϊόντος

Εγκαταστήστε αυτό το προϊόν στη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών που χρησιμοποιείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 • Για να εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν, πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής (υπεύθυνος) της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών.

 • Οι οθόνες και οι διαδικασίες χειρισμού ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών που χρησιμοποιείτε.

Εγκατάσταση/εκκίνηση αυτού του προϊόντος

Χρησιμοποιήστε την Υπηρεσία διαχείρισης υπηρεσιών (Service Management Service, SMS) από έναν υπολογιστή για να εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν σε μια συσκευή πολλαπλών λειτουργιών. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα πρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

 1. 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web στον υπολογιστή → εισάγετε την εξής διεύθυνση URL στη γραμμή διευθύνσεων.
  https://<διεύθυνση IP ή όνομα συστήματος της συσκευής>:8443/sms/

 2. 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία SMS → κάντε κλικ στο [Σύνδεση].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "MeapSmsLogin" (γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων).

3. Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση εφαρμογής MEAP].4.Κάντε κλικ στο [Αναζήτηση].5.Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε τα παρακάτω αρχεία → κάντε κλικ στο [OK].
Χρησιμοποιήστε τα αρχεία που κατεβάσατε με τη διαδικασία "Λήψη αυτού του προϊόντος".
Τοποθετήστε σε διαφορετικές θέσεις το αρχείο της εφαρμογής και το αρχείο της άδειας χρήσης.

Αρχείο εφαρμογής: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
Αρχείο άδειας χρήσης: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

6.Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Γίνεται εγκατάσταση... περιμένετε" και, στη συνέχεια, ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

7. Κάντε κλικ στο [Ναι].8.Επιβεβαιώστε ότι συμφωνείτε με τους όρους της Άδειας χρήσης → κάντε κλικ στο [Αποδοχή].Θα εμφανιστεί ξανά το μήνυμα "Γίνεται εγκατάσταση... περιμένετε" και θα ξεκινήσει η εγκατάσταση.
Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εμφανίζεται η οθόνη ολοκλήρωσης εγκατάστασης.

9. Κάντε κλικ στο [Διαχείριση εφαρμογής MEAP].10.Κάντε κλικ στο [Έναρξη] για την επιλογή "Canon Mobile Scanning MEAP Application".Θα γίνει εκκίνηση της εφαρμογής MEAP και θα τεθεί σε κατάσταση που θα επιτρέπει τη χρήση της.

Επιβεβαίωση εγκατάστασης
Επιβεβαιώστε ότι αυτό το προϊόν έχει εγκατασταθεί και ότι εκκινεί σωστά.

 1. 1. Πατήστε [Εμφάνιση όλων] στην οθόνη Κύριο μενού, στην οθόνη αφής.

 2. 2. Ελέγξτε ότι εμφανίζεται το εικονίδιο [Canon Mobile Scanning].  Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο "Canon Mobile Scanning", κάντε κύλιση στην οθόνη.