Τρόπος ενημέρωσης του firmware

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Canon PRINT Business, ενδεχομένως να χρειαστεί να ενημερώσετε το firmware της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών που χρησιμοποιείτε.
Αν χρησιμοποιείτε ένα μοντέλο συσκευής που απαιτεί ενημέρωση, όταν ανοίξετε την εφαρμογή Canon PRINT Business θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ειδοποιεί ότι πρέπει να κάνετε ενημέρωση.
Μπορείτε να ενημερώσετε το firmware με δύο διαφορετικές μεθόδους.
Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα και χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που αντιστοιχεί στο μοντέλο της συσκευής σας.

Όνομα συσκευής Ενημέρωση firmware
Μέσω Internet Μέσω υπολογιστή
Σειρά MF4800 - Διατίθεται
Σειρά MF4700 - Διατίθεται
Σειρά MF5900 - Διατίθεται
Σειρά iR1133 - Διατίθεται
Σειρά MF6100 Διατίθεται Διατίθεται
Σειρά MF8200C Διατίθεται Διατίθεται
Σειρά MF8500C Διατίθεται Διατίθεται

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα μοντέλα της σειράς imageRUNNER ADVANCE δεν χρειάζονται ενημέρωση firmware.

1. Ενημέρωση μέσω Internet
Κατεβάστε το firmware για τη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών που χρησιμοποιείτε μέσω Internet, χωρίς τη μεσολάβηση υπολογιστή (Windows/Mac) και, στη συνέχεια, ενημερώστε το firmware.
- Η συσκευή πολλαπλών λειτουργιών πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet.

1-1. Από το μενού στον πίνακα χειρισμού, επιλέξτε [Ρυθμίσεις διαχείρισης συστήματος] → πατήστε [OK].

1-2. Επιλέξτε [Ενημέρωση firmware] → πατήστε [OK].

1-3. Επιλέξτε [Μέσω Internet] → πατήστε [OK].

1-4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενημερώσετε το firmware.
Η ενημέρωση firmware έχει ολοκληρωθεί.
Ανοίξτε την εφαρμογή Canon PRINT Business και χρησιμοποιήστε τη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών της οποίας ενημερώθηκε το firmware.

2. Ενημέρωση μέσω υπολογιστή (Windows/Mac)
Κατεβάστε το firmware σε έναν υπολογιστή (Windows/Mac) από τον ιστότοπο της Canon και κατόπιν ενημερώστε το firmware.
- Η συσκευή πολλαπλών λειτουργιών και ο υπολογιστής πρέπει να συνδέονται μέσω LAN ή USB.

2-1. Λήψη του firmware
Κατεβάστε το firmware για τη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών που χρησιμοποιείτε από τη σελίδα λήψης πρόσθετου λογισμικού.
Σειρά MF
iR1133
iR1133A
iR1133iF
Για να κατεβάσετε το λογισμικό, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό σειράς της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο αριθμός σειράς είναι ο οκταψήφιος αριθμός που αναγράφεται στην ετικέτα στο πίσω μέρος της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σειράς, συμβουλευθείτε τα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για τον όρο "αριθμός σειράς", για να βρείτε σχετικά θέματα.

2-2. Ενεργοποίηση της κατάστασης λήψης στη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών
1) Από το μενού στον πίνακα χειρισμού, επιλέξτε [Ρυθμίσεις διαχείρισης συστήματος] → πατήστε [OK].

2) Επιλέξτε [Ενημέρωση firmware] → πατήστε [OK].

3) Επιλέξτε [Μέσω υπολογιστή] → πατήστε [OK].

4) Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Να γίνει ενημέρωση firmware;", πατήστε [Ναι].

Το σύστημα θα τεθεί σε κατάσταση λήψης.
Για συνδέσεις LAN: Για συνδέσεις USB:

Αν η σύνδεση γίνεται μέσω LAN, σημειώστε τη διεύθυνση IP που εμφανίζεται στον πίνακα. Θα πρέπει να εισάγετε αυτήν την πληροφορία κατά την εκτέλεση της επόμενης ενέργειας από τον υπολογιστή (Windows/Mac).

2-3. Εκκίνηση του Εργαλείου υποστήριξης χρήστη και ενημέρωση του firmware
1) Αποσυμπιέστε το αρχείο του firmware που κατεβάσατε στον υπολογιστή (Windows/Mac).
2) Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Εργαλείο υποστήριξης χρήστη στον αποσυμπιεσμένο φάκελο

Θα ανοίξει το Εργαλείο υποστήριξης χρήστη.
3) Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενημερώσετε το firmware.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χειρισμού, ανατρέξτε στον "Οδηγό χειρισμού του Εργαλείου υποστήριξης χρήστη" στον συμπιεσμένο φάκελο.

Αν η συσκευή πολλαπλών λειτουργιών που χρησιμοποιείτε είναι συνδεδεμένη μέσω LAN, θα χρειαστεί να εισάγετε μια διεύθυνση IP στο πεδίο [Διεύθυνση IP] κατά τη χρήση του Εργαλείου υποστήριξης χρήστη. Εισάγετε τη διεύθυνση IP που εμφανίζεται στο βήμα 4 της ενότητας "Ενεργοποίηση της κατάστασης λήψης στη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών".

2-4. Επανεκκίνηση της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών
Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή του firmware από το Εργαλείο υποστήριξης χρήστη, πατήστε το πλήκτρο [Στοπ] στον πίνακα ελέγχου της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών.
Η συσκευή πολλαπλών λειτουργιών θα επανεκκινήσει.
Η ενημέρωση firmware έχει ολοκληρωθεί.
Ανοίξτε την εφαρμογή Canon PRINT Business και χρησιμοποιήστε τη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών της οποίας ενημερώθηκε το firmware.