Για επιχειρήσεις

Μελέτες περιπτώσεων στο λιανικό εμπόριο

Σε αυτήν την ενότητα, οι πελάτες μας αφηγούνται τις δικές τους εμπειρίες. Παρακολουθήστε και διαβάστε παρακάτω τις ιστορίες των πελατών μας και ανακαλύψτε πώς οι λύσεις της Canon έχουν συμβάλλει στην αντιμετώπιση πραγματικών επιχειρηματικών προκλήσεων.

Επόμενα βήματα

EH Booth & Co Ltd

Το αποτέλεσμα της πολιτικής μας να συνεργαζόμαστε όπου είναι δυνατόν με τοπικούς προμηθευτές είναι η μεγάλη διαφοροποίηση στο εύρος και στη μορφή των τιμολογίων που υποβάλλονται στα καταστήματά μας. Σε αυτά περιλαμβάνονται από χειρόγραφα έως πολυσέλιδα τιμολόγια και σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το νέο σύστημα επεξεργασίας τιμολογίων προσφέρει στην Booths μεγαλύτερη λειτουργικότητα όσον αφορά στη διαδικασία επεξεργασίας των τιμολογίων και καλύτερη γνώση των τιμολογίων που κυκλοφορούν εντός της επιχείρησης.

Steve Sumner, Οικονομικός ελεγκτής

GEV

Ήθελα μια ισχυρή, εύχρηστη λύση με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες μας. Υπάρχουν πολλές καλά σχεδιασμένες λύσεις διαθέσιμες, αλλά για μια μικρή εταιρεία με επτά εργαζόμενους όπως η δική μου, ορισμένες λύσεις διαχείρισης εγγράφων δεν θα αποσβένονταν ποτέ.

Friedrich Staller, Γενικός Διευθυντής

Nama d.d. Λιουμπλιάνα

nama-hero1

Είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι με το νέο σύστημα παρακολούθησης. Από τότε που το εγκαταστήσαμε έχουν μειωθεί σημαντικά οι κλοπές στο κατάστημα και πλέον έχουμε θέσει έναν νέο στόχο, να τις μειώσουμε ακόμα περισσότερο. Το σύστημα είναι εύχρηστο και μας βοήθησε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε και πουλάμε τα προϊόντα μας στους πελάτες.

Branka Jerala, Διευθύντρια Μάρκετινγκ

Staples

Χρειαζόμασταν μια συμβουλευτική προσέγγιση για να κατανοήσουμε τους τομείς ενδιαφέροντος των πελατών μας. Αυτό που θέλαμε ήταν μια πρόταση και μια στρατηγική, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαινόταν να υπάρχει έως ότου χρησιμοποιήσουμε τις Υπηρεσίες Canon για μεγάλες επιχειρήσεις.

Richard Houppermans, Διευθυντής Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Κλάδοι

Εξετάστε τους βιομηχανικούς κλάδους και επιλέξτε έναν τύπο από την αναπτυσσόμενη λίστα για να μάθετε περισσότερα για τις λύσεις Canon στον συγκεκριμένο τομέα