Η Canon υποστηρίζει την αδιάκοπη επιδίωξη της τελειότητας από το Replay Studio

Replay-logo

"Έχουμε όλα όσα χρειάζονται για να κερδίσουμε περισσότερες δουλειές στις βασικές αγορές μας. Υπάρχει μια πραγματική μετατόπιση στην αγορά, από τις εκτυπώσεις όφσετ στις ψηφιακές τεχνολογίες, και είμαστε πρωτοπόροι σε αυτήν την επανάσταση. Διαθέτουμε μια κορυφαία ροή εργασιών παραγωγής και έναν εξαιρετικό συνεργάτη, την Canon, για να αξιοποιήσουμε αυτήν την επιχειρηματική ευκαιρία."

Andy Halasz, Διοικητικό στέλεχος

Αποτελέσματα

Μειωμένο κόστος παραγωγής έγχρωμων εκτυπώσεων κατά 50%

Μειωμένο κόστος παραγωγής έγχρωμων εκτυπώσεων κατά 50%

Μειωμένος χρόνος παραγωγής κατά 50%

Μειωμένος χρόνος παραγωγής κατά 50%

Προβλεπόμενη επιχειρηματική ανάπτυξη κατά 10%

Προβλεπόμενη επιχειρηματική ανάπτυξη κατά 10%

Replay-objective

Στόχος

Ενίσχυση της θέσης στις υφιστάμενες αγορές εμπορικών εκτυπώσεων και παραγωγής γραφικών απεικόνισης.

Προκλήσεις

• Ενοποίηση της γραμμής παραγωγής και βελτιστοποίηση του κόστους

• Προσδιορισμός της κατάλληλης τεχνολογίας και του κατάλληλου συνεργάτη για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ταχύτητας και της ποιότητας

• Ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση των πελατών για ψηφιακές εκτυπώσεις

Προσέγγιση

Προσέγγιση της Canon, με την οποία υπήρχε μακρόχρονη συνεργασία, για την επιλογή της τεχνολογίας που θα επέτρεπε την επίτευξη των στόχων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων

• Επένδυση στο νεότερο μοντέλο Océ Arizona για αντικατάσταση υφιστάμενων μοντέλων Arizona

• Συνεργασία με ειδικό στη διαχείριση του χρώματος από την Canon για την υλοποίηση μιας ροής εργασιών με ενιαία διαχείριση χρώματος σε ολόκληρη τη γραμμή ψηφιακής παραγωγής

Replay-spare