Όραμα για πιο έξυπνη μάθηση

DWF-logo.jpg

Το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης έχει ένα σαφές όραμα: να ενισχύσει τη θέση του ως ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου στον τομέα της έρευνας. Για να πετύχει αυτόν το στόχο, το πανεπιστήμιο έχει δεσμευτεί να εστιάζει στις ανάγκες των φοιτητών και των χρηματοδοτών των ερευνών. Αυτό σημαίνει τη βελτιστοποίηση των συστημάτων και των διαδικασιών, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της εξαιρετικής εμπειρίας των φοιτητών και του παγκοσμίου φήμης ερευνητικού περιβάλλοντος που παρέχει.

Αποτελέσματα

Βελτιωμένη εμπειρία και ικανοποίηση φοιτητών και χρηστών

Βελτιωμένη εμπειρία και ικανοποίηση φοιτητών και χρηστών

Εξοικονόμηση πάνω από 5,5 εκατ. £ στη διάρκεια του 5ετούς σχεδίου

Εξοικονόμηση πάνω από 5,5 εκατ. £ στη διάρκεια του 5ετούς σχεδίου

Αλλαγή συμπεριφοράς· αύξηση των εκτυπώσεων διπλής όψης και μείωση της χρήσης χρώματος

Αλλαγή συμπεριφοράς· αύξηση των εκτυπώσεων διπλής όψης και μείωση της χρήσης χρώματος

Μείωση CO2 που υπερβαίνει το 1/3

Μείωση CO2 που υπερβαίνει το 1/3

Μείωση χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 59,7%

Μείωση χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 59,7%

Εξοικονόμηση 10 εκατ. σελίδων το χρόνο μόνο λόγω της ασφαλούς πρόσβασης

Εξοικονόμηση 10 εκατ. σελίδων το χρόνο μόνο λόγω της ασφαλούς πρόσβασης

university_of_glasgow

Στόχος

Άριστες υπηρεσίες μάθησης, με παράλληλη ενίσχυση της αποδοτικότητας και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του πανεπιστημίου.

Προκλήσεις

• Ανυπαρξία ελέγχου των εκτυπώσεων, όσον αφορά στη στρατηγική, στη διαχείριση ή στο κόστος

• Φτωχή εμπειρία χρηστών

• Φιλόδοξοι περιβαλλοντικοί στόχοι

• Παλαιά υποδομή εκτύπωσης

• Μεγάλο και ιστορικό κτίριο

• Μεγάλο και πολύπλοκο δίκτυο χρηστών – 30.000 άτομα προσωπικό και φοιτητές

Προσέγγιση

Ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικής Υπηρεσιών διαχείρισης εκτυπώσεων σε όλο το πανεπιστήμιο.

university_of_glasgow