Εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης

kepler-logo

Η Canon συνεργάστηκε στενά με το Πανεπιστήμιο Kepler για να κατανοήσει τα ζητήματα που αντιμετώπιζαν οι φοιτητές του αλλά και το ίδιο ως επιχείρηση. Συνέχισε με τη σχεδίαση και την υλοποίηση μιας εξατομικευμένης Υπηρεσίας διαχείρισης εκτυπώσεων (MPS) που περιλάμβανε την εγκατάσταση περίπου 60 συσκευών πολλαπλών λειτουργιών (MFD) και ενσωμάτωνε 15 υφιστάμενα μηχανήματα. Η νέα λύση άλλαξε ριζικά την υπηρεσία εκτυπώσεων του πανεπιστημίου με περισσότερους σταθμούς εκτύπωσης σε θέσεις-κλειδιά, προηγμένη λειτουργικότητα και μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Αποτελέσματα

Οι σπουδαστές υποστηρίζονται με υπηρεσίες εκτυπώσεων πρώτης τάξης και έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκτυπωτή εντός και εκτός των χώρων του πανεπιστημίου

Οι σπουδαστές υποστηρίζονται με υπηρεσίες εκτυπώσεων πρώτης τάξης και έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκτυπωτή εντός και εκτός των χώρων του πανεπιστημίου

Η συνεργασία των τμημάτων Πληροφορικής, Οικονομικών και Εγκαταστάσεων έχει ενισχύσει τις ευρύτερες επιχειρηματικές προοπτικές

Η συνεργασία των τμημάτων Πληροφορικής, Οικονομικών και Εγκαταστάσεων έχει ενισχύσει τις ευρύτερες επιχειρηματικές προοπτικές

Ανάπτυξη λειτουργίας κεντρικής διαχείρισης εκτυπώσεων

Ανάπτυξη λειτουργίας κεντρικής διαχείρισης εκτυπώσεων

Η νέα λύση έχει εφαρμοστεί στο

Η νέα λύση έχει εφαρμοστεί στο "Σύστημα καρτών Κέπλερ", έναν σημαντικό τομέα του ψηφιακού προγράμματος του πανεπιστημίου

Μείωση κόστους από την αυτοεξυπηρετούμενη λειτουργία των εκτυπωτών

Μείωση κόστους από την αυτοεξυπηρετούμενη λειτουργία των εκτυπωτών

Κατά τον χρόνο της υλοποίησης, αυτή η λύση ήταν μία από τις μεγαλύτερες στον εκπαιδευτικό τομέα στην Αυστρία

Κατά τον χρόνο της υλοποίησης, αυτή η λύση ήταν μία από τις μεγαλύτερες στον εκπαιδευτικό τομέα στην Αυστρία

kepler-objective

Στόχος

Η ενίσχυση και διασφάλιση της παγκόσμιας φήμης του Πανεπιστημίου Kepler μέσω μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών πόρων του με ένα σύγχρονο, κεντρικό σύστημα εκτυπώσεων.

Προκλήσεις

• Περισσότεροι από 19.500 φοιτητές και συμφόρηση κατά τις περιόδους μεγάλης ζήτησης.

• Μη αυτόματα και ανεπαρκή συστήματα πληρωμών.

• Διαχείριση των εκτυπώσεων από 3 διαφορετικά τμήματα.

Προσέγγιση

Το Πανεπιστήμιο Kepler συνεργάστηκε με την Canon για να βελτιώσει την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών του μέσω μιας κορυφαίας υπηρεσίας εκτυπώσεων.

kepler-spare