Για επιχειρήσεις

Ο πελάτης σας

Εξωτερική ανάθεση εργασιών και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Βελτίωση της επικοινωνίας και της πίστης των πελατών

Επικοινωνίες μάρκετινγκ

Από τη σύλληψη της ιδέας, τη δημιουργία, την παραγωγή και την παράδοση έως τη δημιουργία αναφορών

Κρίσιμες επιχειρηματικές επικοινωνίες

Υπηρεσίες ασφαλούς παραγωγής εγγράφων, έκδοσης και επικοινωνιών

Το δικό σας εσωτερικό διαφημιστικό γραφείο πλήρους εξυπηρέτησης

Γνωρίζουμε ότι η βασική σας προτεραιότητα είναι οι πελάτες σας και πιστεύουμε ότι αυτή θα πρέπει να είναι η αφετηρία της συζήτησής μας μαζί σας. Ποιο είναι το προϊόν ή η υπηρεσία σας; Γιατί και με ποιον τρόπο αγοράζουν οι πελάτες σας από εσάς; Ο αυξανόμενος αριθμός των καναλιών επικοινωνίας και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς παρέχουν μια εξαιρετική ευκαιρία για να αναπτύξετε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας με τους πελάτες σας, καθώς και προοπτικές για τη δημιουργία νέων εσόδων και κερδών για την εταιρεία σας.

Με την εξωτερική ανάθεση συγκεκριμένων στοιχείων των διαδικασιών επικοινωνίας με τους πελάτες σας σε εμάς, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας στη συνεργασία μαζί τους. Αν θέλετε να βελτιώσετε τη διατήρηση των πελατών σας, να διασφαλίσετε την πλήρη συμμόρφωση των επικοινωνιών σας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ή απλώς να μειώσετε το λειτουργικό σας κόστος, το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει δυνατότητες από τη διαχείριση εκτυπώσεων και τη διαχείριση περιεχομένου έως τη δημιουργία εγγράφων συναλλαγών, τη μετάφραση, τη διανομή μέσω πολλαπλών καναλιών, τη διαχείριση εισερχομένων και τη δημιουργία αναφορών.

Με τον μετασχηματισμό του τρόπου που χειρίζονται την εμπορική τους επωνυμία, τα δεδομένα των πελατών και την επιλογή των καναλιών, πολλοί από τους πελάτες μας έχουν ανακαλύψει ότι η εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων τους σε εμάς έχει συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη συνεργασία με το δικό τους ακροατήριο, εντός και εκτός της εταιρείας τους.

Επόμενα βήματα

Γιατί να επιλέξτε την Canon Business Services;