Για επιχειρήσεις

Η επιχείρησή σας

Εξωτερική ανάθεση εργασιών και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ενίσχυση αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών διεργασιών

Υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης επιχειρηματικών διεργασιών

Διαχειριστείτε, λειτουργήστε και βελτιστοποιήστε τις επιχειρηματικές διεργασίες σας

Υπηρεσίες ψηφιακών διεργασιών

Ολοκληρωμένος έλεγχος του κόστους και κορυφαίες επιδόσεις για τις κύριες και δευτερεύουσες επιχειρηματικές διεργασίες σας

Εργαστείτε ταχύτερα και μειώστε την πιθανότητα σφαλμάτων με ψηφιακές ροές εργασίας εγγράφων

Έχοντας αποκτήσει βαθιά γνώση στην αγορά που δραστηριοποιήστε και τους πελάτες σας, οι σύμβουλοι διαχείρισης της εταιρείας μας μπορούν να αξιολογήσουν συγκριτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχείρησή σας σε επίπεδο διεργασιών. Με εμπειρία σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους και γνώση των πιο πρόσφατων πρακτικών ανασχεδιασμού των διεργασιών που αφορούν σε έγγραφα, αλλά και των τεχνολογιών απεικόνισης, η Canon Business Services μπορεί να σας βοηθήσει να μεταμορφώσετε τις πρακτικές διαχείρισης πληροφοριών και εγγράφων που ακολουθείτε.

Αναλαμβάνουμε, βελτιστοποιούμε, χειριζόμαστε και, τελικά, μεταμορφώνουμε την επιχείρησή σας με υπηρεσίες που κυμαίνονται από το βασικό τμήμα παραγωγής εκτυπώσεων και το γραφείο αλληλογραφίας, έως την παροχή βοήθειας για την υλοποίηση εκστρατειών άμεσου μάρκετινγκ και τη διεκπεραίωση σημαντικών διεργασιών για ψηφιακά και έντυπα έγγραφα από εμάς.

Μετασχηματισμός διεργασιών εγγράφων – σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή

Οι υπάρχουσες διαδικασίες διαχείρισης πληροφοριών και εγγράφων μπορεί συχνά να μην είναι αυτόματες και να απασχολούν πολλούς εργαζόμενους. Η Canon Business Services προσφέρει μια νέα λειτουργική προσέγγιση, που έχει δομηθεί γύρω από ένα αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας και στοχεύει στη βελτίωση των επιπέδων παραγωγής. Βελτιστοποιούμε και μετασχηματίζουμε τις διεργασίες σας, ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον για τα έντυπα ή τα ψηφιακά σας έγγραφα.

Τα δεδομένα, οι πληροφορίες και τα έγγραφα της επιχείρησης έχουν καθοριστική σημασία για τη λήψη οικονομικών και στρατηγικών αποφάσεων. Αποτελούν ουσιώδη περιουσιακά στοιχεία που έχουν ζωτικό ρόλο στην επιτυχημένη καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης. Ωστόσο, με τη χρήση πολλών συστημάτων υποστήριξης και –συχνά– μη αυτόματων διεργασιών για τη μετατροπή των αρχείων στη σωστή μορφή, η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά μπορεί να είναι πραγματική πρόκληση. Με βαθιά γνώση των τάσεων στον χώρο του μάρκετινγκ και τη δοκιμασμένη τεχνολογία και εξειδίκευσή της, η Canon μπορεί να σας βοηθήσει να εργάζεστε πιο αποτελεσματικά και να μειώσετε την πιθανότητα σφάλματος, με ψηφιακές υπηρεσίες όπως τα ηλεκτρονικά συστήματα χρεώσεων και τιμολόγησης και το ψηφιακό γραφείο αλληλογραφίας.

Επόμενα βήματα

Γιατί να επιλέξτε την Canon Business Services;