Με ποιον τρόπο αλλάζει ο τομέας της Βιομηχανικής παραγωγής;

Συνομιλήσαμε με 200 ηγετικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη για να δημιουργήσουμε μια έκθεση αναλυτικών πληροφοριών που εξετάζει σε βάθος τις επιπτώσεις των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κλάδοι της βιομηχανικής παραγωγής.

Επόμενα βήματα

Μιλήστε με έναν ειδικό

Με τη δραματική αλλαγή της συμπεριφοράς των πελατών ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ποικιλίας και διαθεσιμότητας προϊόντων, τη μεγαλύτερη ζήτηση για εξατομικευμένες λύσεις και τις ανάγκες για προϊόντα υψηλότερης αξίας και ταχύτερη κάλυψη της ζήτησης, ο βιομηχανικός κλάδος αντιμετωπίζει περισσότερες πιέσεις από ποτέ στο παρελθόν.

Συζητήσαμε με περισσότερους από 200 υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον Βιομηχανικό κλάδο σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι, λόγω της συνεχούς ανάγκης εξισορρόπησης αυτών των δυνάμεων της αγοράς για οικονομικότερη, ταχύτερη και καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών προκειμένου να διατηρήσουν την κερδοφορία τους, θεωρούν αυτόν το μετασχηματισμό όλο και πιο δύσκολο.  Ανακαλύψαμε ότι στους πιο σημαντικούς παράγοντες για αλλαγή περιλαμβάνονται οι βελτιώσεις στη διαχείριση του κόστους, στην καινοτομία και στην παραγωγικότητα. Ωστόσο, ενώ οι καινοτομίες στις βασικές λειτουργίες όπως η σχεδίαση, η παραγωγή, οι πωλήσεις και η υποστήριξη είναι σημαντικές, θα πρέπει επίσης να θεωρήσουν περισσότερους περιφερειακούς τομείς, όπως οι "πληροφορίες προϊόντων" και η τεκμηρίωση, ως σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία.

Ανακαλύψτε την επίδραση που έχει η στρατηγική των πληροφοριών προϊόντος στην κερδοφορία της επιχείρησής σας. Με ποιον τρόπο η διαχείριση όλων των πληροφοριών και της τεκμηρίωσης που σχετίζονται με τα προϊόντα συμβάλλει στην ενημέρωση πολλαπλών τμημάτων και θέσεων στην εταιρεία σας και, τελικά, στην ενημέρωση των πελατών σας για τη βελτίωση της σχεδίασης, της παραγωγής και της χρήσης των προϊόντων σας; Ανακαλύψτε πώς η βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των πληροφοριών και των εγγράφων σας μπορεί να επηρεάζει έως και το 15% του συνολικού κόστους μιας επιχείρησης.