Πώς επηρεάζει η διαχείριση της επικοινωνίας με τους πελάτες τη στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησής σας σήμερα και στο μέλλον;

Συζητήσαμε με 150 ηγετικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη για να δημιουργήσουμε μια έκθεση αναλυτικών πληροφοριών που μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τα βασικά ζητήματα τα οποία διαμορφώνουν τις στρατηγικές συνεργασίας με τους πελάτες του αύριο.

Ο κόσμος αλλάζει και τα εξελισσόμενα μοτίβα στη συμπεριφορά των πελατών επηρεάζουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αναπτύσσουν τα προγράμματα των συνεργασιών τους.

Η συνεχής αύξηση της ποσότητας των δεδομένων που πρέπει να επεξεργαστούν οι εταιρείες δυσχεραίνει ολοένα και περισσότερο τη διαχείρισή τους. Συνεπώς, η γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών γίνεται συνεχώς πιο δύσκολη.

Επικοινωνήσαμε με υπεύθυνους για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπου οι απαιτήσεις μαζικής επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον που διέπεται από αυστηρούς κανονισμούς τον καθιστούν έναν από τους πιο δύσκολους κλάδους στη χρήση καινοτομιών για τον τομέα των επικοινωνιών.  Ανακαλύψαμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτές τις σημαντικές προκλήσεις αναφορικά με τις πληροφορίες, καθώς και ποιοι είναι οι κορυφαίοι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητές τους για την επικοινωνία με τους πελάτες τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο. Διερευνήσαμε επίσης όλα όσα χρειάζονται σε επίπεδο διεργασιών τώρα και στο μέλλον για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Είτε ανήκετε στο 81% των Οικονομικών Διευθυντών και των Διευθυντών Πληροφορικής που θεωρούν ότι η απόκτηση νέων πελατών είναι ο πιο σημαντικός στόχος στη διαχείριση της επικοινωνίας με τους πελάτες είτε στο 79% των Οικονομικών Διευθυντών και των Διευθυντών Επικοινωνίας με τους Πελάτες που πιστεύουν ότι πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τους υπάρχοντες πελάτες, αυτή η μοναδική έκθεση αναλυτικών πληροφοριών παρέχει μια συναρπαστική επισκόπηση των στρατηγικών και των τακτικών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των προγραμμάτων διαχείρισης της επικοινωνίας πελατών του αύριο.

By submitting this form you are agreeing to our Terms and Conditions and to be contacted by Canon.