Αντιμετώπιση αναποτελεσματικότητας

Στις σημερινές αβέβαιες οικονομικές συγκυρίες, ο εξορθολογισμός των προμηθευτών, ο περιορισμός του πλήθους των εντολών αγοράς και των τιμολογίων και η μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας είναι μερικές από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε.

Ωστόσο, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις γνωρίζουν τη σπουδαιότητα των εγγράφων και της έντυπης επικοινωνίας, λίγες συνειδητοποιούν το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται ή τους τομείς στους οποίους υπάρχουν ενδεχομένως ανεπάρκειες.

Με τη βοήθεια των υπηρεσιών MPS της Canon, η Imagination αποφάσισε να εξετάσει το θέμα πιο προσεκτικά. Υιοθετώντας την προσέγγιση της εξωτερικής ανάθεσης για τη διαχείριση της υποδομής εκτύπωσης, η εταιρεία περιόρισε τις σπατάλες έως 50% και μείωσε τον αριθμό των μηχανημάτων εκτύπωσης κατά δύο τρίτα.

Πλεονεκτήματα που δεν περιορίζονται στην οικονομία

Με τις υπηρεσίες MPS της Canon μπορείτε να αυξήσετε την παραγωγικότητα, να ενισχύσετε την ασφάλεια των εγγράφων και να βελτιώσετε το αποτύπωμα άνθρακα της εταιρείας σας.

Imagination, Ηνωμένο Βασίλειο

Προκλήσεις για τους πελάτες

Οι απόψεις των πελατών μας