Έλεγχος και μείωση του κόστους

Στις σημερινές αβέβαιες οικονομικές συγκυρίες, ο έλεγχος και η μείωση του κόστους, με την παράλληλη διασφάλιση ότι η επιχείρησή σας επιτυγχάνει τους στόχους της, δεν είχαν ποτέ μεγαλύτερη σημασία.

Ωστόσο, όσον αφορά στα έγγραφα και στην έντυπη επικοινωνία, λίγες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιτύχουν τη μείωση αυτού του κόστους.

Με τη βοήθεια της Canon, η Imagination αποφάσισε να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά της. Υιοθετώντας μια πρωτοποριακή αλλαγή στην υποδομή εκτύπωσης, η εταιρεία μείωσε τις σπατάλες και εξορθολόγισε τον αριθμό των μηχανημάτων εκτύπωσης κατά δύο τρίτα.

Πλεονεκτήματα που δεν περιορίζονται στην οικονομία

Με τις υπηρεσίες MPS Essentials της Canon μπορείτε να αλλάξετε τις πρακτικές εκτύπωσης, να ενισχύσετε την ασφάλεια των εγγράφων και να βελτιώσετε επίσης το αποτύπωμα άνθρακα της εταιρείας σας.

Imagination, Ηνωμένο Βασίλειο

Προκλήσεις για τους πελάτες

Οι απόψεις των πελατών μας