Για επιχειρήσεις

Έλεγχος και μείωση του κόστους

Παραγωγή εκτυπώσεων με έλεγχο του κόστους.

Στις σημερινές αβέβαιες οικονομικές συγκυρίες, ο έλεγχος και η μείωση του κόστους, με την παράλληλη διασφάλιση ότι η επιχείρησή σας επιτυγχάνει τους στόχους της, δεν είχαν ποτέ μεγαλύτερη σημασία.

Ωστόσο, όσον αφορά στα έγγραφα και στην έντυπη επικοινωνία, λίγες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιτύχουν τη μείωση αυτού του κόστους.

Με τη βοήθεια της Canon, το Colchester Institute, ένα από τα μεγαλύτερα κολέγια στην Ανατολική Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο), αποφάσισε να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητά του. Υιοθετώντας μια πρωτοποριακή αλλαγή στην υποδομή εκτύπωσης, μείωσαν τις σπατάλες και εξορθολόγισαν τον αριθμό των μηχανημάτων εκτύπωσης κατά 75%.

Πλεονεκτήματα που δεν περιορίζονται στην οικονομία

Με τις υπηρεσίες MPS της Canon μπορείτε να αλλάξετε τις πρακτικές εκτύπωσης, να ενισχύσετε την ασφάλεια των εγγράφων και να βελτιώσετε το αποτύπωμα άνθρακα της εταιρείας σας.

Τα χρήματα που εξοικονομήσαμε από τη στρατηγική εκτύπωσης μάς βοήθησαν να επενδύσουμε σε προγράμματα διδασκαλίας και εκμάθησης σε άλλους τομείς της σχολής.

Colchester Institute,
Ηνωμένο Βασίλειο