Πλεονεκτήματα των υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης

Τα έντυπα και ηλεκτρονικά έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σημερινών επαγγελματικών επικοινωνιών. Ωστόσο, η παραγωγή των εγγράφων αποτελεί ένα σημαντικό επαγγελματικό έξοδο, καθώς αποτελεί έως και το 3% των συνολικών εσόδων.

Σύμφωνα με μελέτες*, μόνο το 20% του κόστους εκτύπωσης είναι εμφανές. Αν δεν γνωρίζετε ποιο είναι το πραγματικό κόστος σε αυτόν τον τομέα ή δεν διαθέτετε τους πόρους και την τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση του κόστους αυτού, οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης (MPS) της Canon μπορούν να σας βοηθήσουν.

*All Associates Group, Inc 2012

Τα έντυπα και ηλεκτρονικά έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σημερινών επαγγελματικών επικοινωνιών. Ωστόσο, η παραγωγή των εγγράφων αποτελεί ένα σημαντικό επαγγελματικό έξοδο, καθώς αποτελεί έως και το 3% των συνολικών εσόδων.

Σύμφωνα με μελέτες*, μόνο το 20% του κόστους εκτύπωσης είναι εμφανές. Αν δεν γνωρίζετε ποιο είναι το πραγματικό κόστος σε αυτόν τον τομέα ή δεν διαθέτετε τους πόρους και την τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση του κόστους αυτού, οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης (MPS) της Canon μπορούν να σας βοηθήσουν.

*All Associates Group, Inc 2012

Μειώστε το κόστος

Με τις υπηρεσίες MPS της Canon, συνεργαζόμαστε μαζί σας για να κατανοήσουμε ποιο είναι το ακριβές κόστος που καταβάλετε για την εκτύπωση και πού διατίθεται. Τα στοιχεία αυτά μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να σχεδιάσουμε μια λύση εκτύπωσης που θα μειώνει το κόστος και τις αντιπαραγωγικές διεργασίες. Στην πραγματικότητα, οι υπηρεσίες MPS της Canon έχουν ήδη βοηθήσει πελάτες μας να μειώσουν το κόστος που σχετίζεται με την εκτύπωση έως 60%. Μέσα από τακτικούς ελέγχους, εξασφαλίζουμε ότι θα υπάρξει απόδοση της επένδυσής σας και ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι σας τώρα και μακροπρόθεσμα.

Αυξήστε την παραγωγικότητα

Αν διαχειρίζεται κάποιος άλλος τις υπηρεσίες εκτύπωσης για εσάς, το προσωπικό σας θα έχει πολύτιμο χρόνο στη διάθεσή του για να επικεντρωθεί στις σημαντικές δραστηριότητες του οργανισμού σας. Οι υπηρεσίες MPS της Canon διασφαλίζουν επίσης ότι τα συστήματα χρησιμοποιούνται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και μπορούν να επιφέρουν βελτιώσεις στις επαγγελματικές διαδικασίες, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Αυξήστε την ασφάλεια

Δεδομένου ότι οι παραβιάσεις της ασφάλειας μπορούν να βλάψουν το όνομα του οργανισμού σας και να επιφέρουν σοβαρά πρόστιμα, η επένδυση στην προστασία προσφέρει μεγάλα μακροπρόθεσμα οφέλη. Ο έλεγχος MPS της Canon θα αναδείξει τις πιθανές βελτιώσεις που επιδέχεται η υποδομή σας όσον αφορά στην ασφάλεια στα τελικά σημεία εκτύπωσης. Μπορούμε κατόπιν να υλοποιήσουμε βελτιώσεις που θα προστατεύουν τις πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς.

Βελτιώστε τη βιωσιμότητα

Με τον εξορθολογισμό της υποδομής εκτύπωσης αλλά και τη βοήθεια που σας παρέχουμε όσον αφορά στην εφαρμογή των αλλαγών και την παρακολούθηση των πρακτικών εκτύπωσης, οι υπηρεσίες MPS της Canon θα σας βοηθήσουν να μειώσετε τη σπατάλη, καθώς και την ενέργεια και το χαρτί που καταναλώνουν οι συσκευές σας. Επιπλέον, με τις τακτικές διαδικασίες επανεξέτασης για την εκτίμηση της επίπτωσης στο περιβάλλον και τις σύγχρονες τεχνολογίες της Canon, σας βοηθάμε να μειώσετε μακροπρόθεσμα το ανθρακικό σας αποτύπωμα.