Για επιχειρήσεις

Η δική μας προσέγγιση στις υπηρεσίες MPS

Επειδή κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, είναι πολύ σημαντικό να αφιερώσει κανείς χρόνο για να κατανοήσει τις δικές σας δραστηριότητες και απαιτήσεις IT προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες MPS.

Με τις υπηρεσίες MPS της Canon, διασφαλίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από ταχύτερες διαδικασίες εκτύπωσης, αποτελεσματικότερες ροές εργασιών και χαμηλότερες δαπάνες το συντομότερο δυνατόν, καθώς συνδυάζουμε τις μεθοδολογίες ITIL® και PRINCE2® σε κάθε στάδιο.

Επόμενα βήματα

Προσέγγιση πέντε σταδίων

[MASTER] Εικόνα_προσέγγιση-mpsΑνακάλυψη

Αρχικά, εξετάζουμε προσεκτικά την τρέχουσα κατάσταση στον οργανισμό σας, ώστε να έχουμε εικόνα για το τι εκτυπώνετε και πώς το εκτυπώνετε. Με αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να σχεδιάσουμε μια λύση που θα καταργήσει τη σπατάλη και τα προβλήματα και θα σας επιτρέψει να επικεντρωθείτε στις κύριες δραστηριότητές σας.

Σχεδίαση

Με βάση τα δεδομένα που συλλέγουμε κατά τη φάση της Ανακάλυψης, σχεδιάζουμε μια λύση που εξαλείφει τη σπατάλη και τα προβλήματα και ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας. Σε αυτήν τη φάση
συνεργαζόμαστε μαζί σας για να σχεδιάσουμε προσεκτικά
και να εφαρμόσουμε τη λύση – καθώς αυτό που όλοι θέλουμε
είναι να βεβαιωθούμε ότι η λύση θα έχει θετική επίδραση
στον οργανισμό και στους ανθρώπους του.

Μετάπτωση και υλοποίηση

Σε αυτήν τη φάση χρησιμοποιούμε την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γνώσεις μας για να διαχειριστούμε το έργο εφαρμογής και υλοποίησης της νέας λύσης, καθώς και για να συμβάλλουμε στην αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών ώστε να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Επιπλέον, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε μαζί μας, για να βεβαιωθούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά.

Διαχείριση και υποστήριξη

Αφού υλοποιηθεί η λύση, θα διασφαλίσουμε ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει, έτσι ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες, αλλά και οι μελλοντικές ανάγκες σας. Στον πυρήνα του πακέτου MPS που προσφέρουμε βρίσκεται η υπηρεσία Διαχείρισης εξοπλισμού. Δηλαδή, αναλαμβάνουμε να διαχειριστούμε τον εξοπλισμό παραγωγής εγγράφων βάσει των συμφωνηθέντων ΚΔΕ και ΣΕΕ, ώστε να παραδώσουμε –και να εγκρίνετε– το προδιαγεγραμμένο έργο. Έτσι, δεν θα χρειάζεται πλέον να διαχειρίζεστε εκτυπωτές, να καταγράφετε και να αναφέρετε ενδείξεις μετρητών ή να χάνετε χρόνο με την παραγγελία αναλώσιμων. Επιπλέον, παρέχουμε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για την κλιμακωτή διαχείριση συμβάντων, περιστατικών και προβλημάτων, καθώς και για την εξυπηρέτηση αιτημάτων επισκευής για τις περιπτώσεις που θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας. Όλα γίνονται πιο εύκολα – από τις προμήθειες μέχρι τα λογιστικά.

Επανεξέταση

Σε αντίθεση με άλλες λύσεις, οι υπηρεσίες MPS της Canon περιλαμβάνουν μια φάση Επανεξέτασης, ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα είστε σε θέση να απολαμβάνετε τα οφέλη των υπηρεσιών και ότι η λύση θα συνεχίσει να είναι βελτιστοποιημένη σε βάθος χρόνου, ώστε να ικανοποιεί τις αναπτυσσόμενες ανάγκες της εταιρείας σας. Οι όροι των συμβάσεων είναι σαφείς, ώστε να είναι απολύτως κατανοητό πότε, πώς και με ποιούς θα επανεξετάζουμε την κατάσταση του συμβολαίου σας MPS, καθώς και ποια θα είναι η μορφή και το περιεχόμενο αυτών των τακτικών διαδικασιών.

Armstrong Watson

Προτού μας υποβάλει κάποια πρόταση, η Canon ασχολήθηκε σε βάθος με τον οργανισμό μας για να καταλάβει τι έπρεπε να βελτιωθεί και ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό.

David Clarkson
Εμπορικός διευθυντής, Armstrong Watson