Πρόγραμμα Essential Business Builder

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Γιατί να δηλώσετε συμμετοχή;

Το Essential Business Builder Program της Canon μπορεί να ωφελήσει κάθε επιχείρηση εκτύπωσης, από εσωτερικές εγκαταστάσεις μέχρι εταιρείες εμπορικών εκτυπώσεων.
Εξατομικευμένες, έγκαιρες συμβουλές και καθοδήγηση από ανεξάρτητους ειδικούς του κλάδου των εκτυπώσεων, που θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε σημαντικά επιχειρησιακά προβλήματα και να βελτιώσετε τη συνολική σας απόδοση.

Επικοινωνία

Τρία κανάλια υποστήριξης

Το πρόγραμμα Essential Business Builder παρέχεται από ανεξάρτητους ειδικούς του κλάδου των εκτυπώσεων μέσα από τρία κανάλια:

Πολύτιμες πληροφορίες για να βελτιώσετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Έχουν συνταχθεί από κορυφαίους ειδικούς του κλάδου και περιλαμβάνουν μια γενική επισκόπηση διαφόρων θεμάτων σχετικά με την ψηφιακή εκτύπωση, καθώς και πολύτιμες αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση και τη βελτίωση της απόδοσης. Θα βρείτε πρακτικές συμβουλές ειδικά σχεδιασμένες για εσάς για διάφορα θέματα, από τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την τιμολόγηση έως τη ροή εργασιών παραγωγής και τη διαχείριση χρώματος.

Ενημερωθείτε για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ψηφιακή εκτύπωση και αποκτήστε πολύτιμες αναλυτικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την επιχείρησή σας.

Βοηθήστε την επιχείρησή σας να είναι πάντα προετοιμασμένη

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αποτελούν σημαντικό στοιχείο του προγράμματος Essential Business Builder, καθώς σας εφοδιάζουν με τις απαραίτητες γνώσεις για να βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητά σας. Η διεξαγωγή σε μικρές διαδραστικές ομάδες σάς προσφέρει την ευελιξία να μοιραστείτε γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές, να συζητήσετε για συγκεκριμένα θέματα και να λάβετε συμβουλές για θέματα που αφορούν άμεσα την επιχείρησή σας.

Αποκτήστε τη γνώση, την έμπνευση και την υποστήριξη που χρειάζεστε για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί σε προσωπικές συνεδρίες με ανεξάρτητους ειδικούς για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την εκτύπωση, όπως είναι οι πωλήσεις ψηφιακών εκτυπώσεων, το μάρκετινγκ για τυπογράφους, οι ενέργειες προώθησης μέσω εναλλακτικών καναλιών και οι υπηρεσίες παραγωγής εκτυπώσεων μέσω Web.

Επαγγελματικές γνώσεις με πρακτική εφαρμογή

Οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι του προγράμματος Essential Business Builder διαθέτουν τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία για να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις δραστηριότητες εκτύπωσης.

Οι συμβουλευτικές συνεδρίες προσφέρονται από ανεξάρτητους ειδικούς του κλάδου για όποιο χρονικό διάστημα χρειάζεστε. Αυτή η συνεχής υποστήριξη, που έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων και απαιτήσεων του οργανισμού σας, θα σας βοηθήσει να διαχωρίσετε τον στρατηγικό σχεδιασμό από τα καθημερινά προβλήματα και να πετύχετε σαφείς στόχους.


Ιστορίες επιτυχίας

"Χάρη στις πρακτικές οδηγίες, τις εξατομικευμένες συμβουλές και την καθοδήγηση της Canon, η PCS υλοποίησε μια σειρά καινοτόμων λύσεων που είχαν σημαντική επίδραση στην εργασία μας."

Asad Butt – Public & Commercial Services Union

"Με τη βοήθεια της Canon, βελτιωνόμαστε, προσαρμοζόμαστε στην αγορά μας και κερδίζουμε περισσότερες δουλειές."

Bradley Vaughan – Kingsley Print

Περισσότερες πληροφορίες

Λήψη φυλλαδίου