Προφυλάξεις

Παρατηρήσεις σχετικά με την ασφάλεια δικτύου για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων στις δικτυακές σας κάμερες

Ισχύει για όλα τα μοντέλα καμερών

Για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων στις δικτυακές σας κάμερες, λάβετε υπόψη τα παρακάτω:

  • Συνίσταται ιδιαίτερα η αλλαγή του αρχικού κωδικού διαχείρισης καθώς και η περιοδική αλλαγή του.
  • Στην αρχική ρύθμιση, δικαίωμα πρόσβασης στις λειτουργίες [Privileged Camera Control] (Εξουσιοδοτημένος έλεγχος κάμερας), [Camera Control] (Έλεγχος κάμερας), [Video Distribution] (Διανομή βίντεο), [Audio Distribution] (Διανομή ήχου) έχουν όλοι οι χρήστες. Αν δεν θέλετε να έχουν δικαίωμα πρόσβασης οι επισκέπτες, απενεργοποιήστε τις σχετικές ρυθμίσεις.

Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας

Ισχύει για όλα τα μοντέλα καμερών

  • Αυτά τα προϊόντα κινδυνεύουν από άμεση, έμμεση κεραυνοπληξία, κεραυνοπληξία από ανερχόμενη εκκένωση κ.λπ. Συνίσταται η χρήση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας πριν από την εγκατάσταση της κάμερας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος.

Οδηγία για την αντικατάσταση εξαρτημάτων

Ισχύει για τα μοντέλα καμερών PTZ VB-Rxx

  • Τα παρακάτω εξαρτήματα είναι αναλώσιμα και δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση. Επιπλέον, τα στοιχεία διάρκειας ζωής του προϊόντος που περικλείονται σε [ ] είναι τιμές αναφοράς όταν η κίνηση των εξαρτημάτων κατά 360° επαναλαμβάνεται υπό 25+/-10°. Επομένως, διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και το περιβάλλον εγκατάστασης.
1. Βηματικό μοτέρ[4 εκατομμύρια κινήσεις*]
2. Δακτύλιος ολίσθησης

[4 εκατομμύρια κινήσεις*]
*Η μία κίνηση είναι 360°.
  • Αν απαιτείται αντικατάσταση εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία υποστήριξης.
  • Η περίοδος διατήρησης των εξαρτημάτων λειτουργίας προς επιδιόρθωση είναι επτά χρόνια μετά την παύση της παραγωγής.

Προληπτικό μέτρο κατά του θαμπώματος του θόλου

Ισχύει για τα μοντέλα σταθερής κάμερας θόλου VB-M64xVE και H65xVE εξωτερικού χώρου

  • Ο θόλος που χρησιμοποιείται σε αυτά τα προϊόντα μπορεί να θαμπώσει (θάμπωμα του υλικού του θόλου κ.λπ.) με την πάροδο του χρόνου.
  • Για να περιορίσετε την εμφάνιση αυτού του φαινομένου, συνίσταται η χρήση σκίαστρου (διατίθεται χωριστά).

Προειδοποίηση για Προϊόντα "Κλάσης A" και την Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή (EMI)

Ισχύει για τα μοντέλα: VB-M741LE, VB-M740E, VB-R11VE, VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M640VE

  • Τα προϊόντα "Κλάσης A" προορίζονται για χρήση σε βιομηχανικές και εμπορικές περιοχές. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή και, στην εν λόγω περίπτωση, ο χρήστης ενδέχεται να οφείλει να λάβει πρόσθετα μέτρα.