ΤΥΠΟΣ

Τύπος

Αξεσουάρ μεταφοράς εικόνων συμβατό με ασύρματα τοπικά δίκτυα IEEE 802.11ac/n/a/g/b

Συμβατές φωτογραφικές μηχανές

EOS-1D X Mark II

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατάσταση FTP

FTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων)


FTPS (Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων μέσω SSL/TLS)

EOS Utility

Έλεγχος μηχανών βάσει του EOS Utility μέσω δικτύου

Διακομιστής WFT

Απομακρυσμένη καταγραφή και λήψη εικόνων/ταινιών μέσω δικτύου βάσει προγράμματος περιήγησης

Smartphone

Σύνδεση σε smartphone μέσω της εφαρμογής Camera Connect της Canon

Συνδεδεμένη λήψη

Ασύρματη ενεργοποίηση λήψης από βοηθητικές μηχανές που είναι συνδεδεμένες σε μια κύρια μηχανή

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ FTP

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

*Το λειτουργικό σύστημα πρέπει να επιτρέπει από πριν τη ρύθμιση του υπολογιστή ως διακομιστή FTP.

Ρυθμίσεις πιστοποιητικού ρίζας

Ανάγνωση του πιστοποιητικού ρίζας από κάρτα


Έλεγχος των πληροφοριών του πιστοποιητικού ρίζας (αρχή έκδοσης, προέλευση έκδοσης και ημερομηνία λήξης)


Διαγραφή του πιστοποιητικού ρίζας

Μεταφορά εικόνων

(1) Αυτόματη μεταφορά


(2) Επιλογή/μεταφορά εικόνων


*Επιλογή των επιθυμητών εικόνων για μεταφορά μετά τη λήψη


*Υποστήριξη μεταφοράς με επιλογή φακέλων


*Υποστήριξη μαζικής μεταφοράς όλων των εικόνων σε μια κάρτα


(3) Μεταφορά με το πλήκτρο SET


*Μεταφορά της τρέχουσας εμφανιζόμενης εικόνας με τη χρήση του πλήκτρου SET


(4) Μεταφορά με λεζάντα


* Στο EOS Utility, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν και να αποθηκεύσουν έως και 15 διαφορετικές λεζάντες με 31 χαρακτήρες για κάθε λεζάντα


*Μια επιλεγμένη λεζάντα μπορεί να προστεθεί στην εικόνα που έχει καταγραφεί τελευταία πριν τη χειροκίνητη μεταφορά


*Οι λεζάντες που προστίθενται σε εικόνες μπορούν να ελεγχθούν με την εξέταση των πληροφοριών Exif στα σχόλια χρήστη.

Αυτόματη επανάληψη μεταφοράς εικόνων

Ναι

Μεταφορά εικόνων για συγκεκριμένα πολυμέσα

Το μέγεθος και ο τύπος των εικόνων προς μεταφορά μπορούν να καθοριστούν αυτόματα


κατά τη χρήση της εγγραφής για συγκεκριμένα πολυμέσα ή κατά την ταυτόχρονη εγγραφή


σε μορφή RAW και JPEG.


(1) Μέγεθος εικόνων JPEG προς μεταφορά: [Larger JPEG] (Μεγαλύτερο μέγεθος JPEG) ή [Smaller JPEG] (Μικρότερο μέγεθος JPEG)


(2) Μέγεθος εικόνων RAW προς μεταφορά: [Larger RAW] (Μεγαλύτερο μέγεθος RAW) ή [Smaller


RAW] (Μικρότερο μέγεθος RAW)


(3) Εικόνες RAW+JPEG προς μεταφορά: [JPEG only] (Μόνο JPEG), [RAW only] (Μόνο RAW) ή


[RAW+JPEG]

Έλεγχος κατάστασης μεταφοράς εικόνων

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εικόνων:


Η λυχνία <LAN> αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η μεταφορά εικόνων είναι σε


εξέλιξη


Η επιλογή του στοιχείου μενού [Communication settings] (Ρυθμίσεις επικοινωνίας) εμφανίζει τις παρακάτω πληροφορίες στην οθόνη LCD της μηχανής: μέθοδος σύνδεσης, ταχύτητα σύνδεσης, αριθμός αρχείου της εικόνας που μεταφέρεται και αριθμός εικόνων που απομένουν για μεταφορά


Μετά τη λήψη ή τη μεταφορά εικόνων:


Η επιλογή του στοιχείου [Sel.Image] (Επιλογή εικόνας) στο μενού [Image sel./transfer] (Επιλογή/μεταφορά εικόνας) εμφανίζει ένα εικονίδιο κοντά στην επάνω αριστερή γωνία της εικόνας, το οποίο υποδεικνύει την κατάσταση της εικόνας: μη επιλεγμένη, μεταφορά σε εκκρεμότητα, αποτυχημένη μεταφορά ή ολοκληρωμένη μεταφορά

EOS UTILITY

Λειτουργία σύζευξης

Η λειτουργία σύζευξης του EOS Utility εντοπίζει και συνδέει αυτόματα την EOS-1D X Mark II σε ένα δίκτυο

Συμβατό λογισμικό

EOS Utility


*Διατίθενται επίσης όλες οι λειτουργίες όπως και κατά τη σύνδεση μέσω USB, εκτός από την ενημέρωση υλικολογισμικού

ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ WFT

Απομακρυσμένη καταγραφή

(1) Έλεγχος μηχανής - Δυνατότητα διαμόρφωσης λεπτομερών ρυθμίσεων για τις λειτουργίες λήψης με Άμεση προβολή, εστίασης και λήψης


(2) Απλός έλεγχος - Υποστηρίζονται μόνο οι λειτουργίες λήψης με Άμεση προβολή και εστίασης


(3) Λήψη στατικών εικόνων - ναι


(4) Λήψη ταινίας - ναι


(5) Ρύθμιση λειτουργίας AF - ναι


(6) Εμφάνιση εικόνας Άμεσης προβολής σε μεγέθυνση - ναι

Προβολή εικόνων

'(1) Μορφή προβολής


- Μικρογραφίες


- Προβολή μεμονωμένων εικόνων + μικρογραφιών


δυνατότητα λήψης επιλεγμένων εικόνων στον υπολογιστή μεμονωμένα


(2) Αυτόματη ενημέρωση των προβαλλόμενων εικόνων - ναι


(3) Προβολή εικόνων RAW - προβάλλονται οι ενσωματωμένες εικόνες JPEG


(4) Αναπαραγωγή ταινίας - ναι, MOV και MP4


(5) Πλήκτρο αναζήτησης εικόνων - ναι


(6) Πλαίσιο λίστας επιλογής φακέλων - ναι

Ταυτόχρονη πρόσβαση

Δυνατότητα πρόσβασης σε μία μηχανή από έως και τρεις υπολογιστές ταυτόχρονα

Αριθμός θύρας

Δυνατότητα αλλαγής

Υποστηριζόμενες γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα Κινεζικά, Κορεατικά και Ιαπωνικά

SMARTPHONE

Συμβατές συσκευές

Smartphone ή tablet με εγκατεστημένη την εφαρμογή Camera Connect της Canon


*Η λειτουργία NFC δεν υποστηρίζεται

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

iOS και Android (εξαρτάται από τις προδιαγραφές της εφαρμογής Camera Connect της Canon)

Τηλεχειρισμός

Η πλήρης λειτουργικότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές της εφαρμογής Camera Connect της Canon

Ταυτόχρονη συνδεσιμότητα

1 μηχανή

Μέθοδος σύνδεσης

(1) Απευθείας χρήση του smartphone και της μηχανής


(2) Χρήση της εφαρμογής Camera Connect, σύνδεση στο ίδιο σημείο πρόσβασης με την EOS-1D X Mark II μέσω ασύρματου τοπικού δικτύου

Κατάλληλες εικόνες

(1) JPEG


(2) RAW


(3) MP4 (η μορφή MOV δεν υποστηρίζεται)

Επιλογές προβολής εικόνων

(1) Όλες οι εικόνες


(2) Εικόνες από προηγούμενες ημέρες


(3) Επιλογή μέσω βαθμολογίας


(4) Εύρος αριθμού αρχείων

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΗΨΗ

Βοηθητικές μηχανές

Μέγ. 10 - Συμβατότητα με τους παρακάτω συνδυασμούς συσκευών: WFT-E8, WFT-E7 έκδ. 2, WFT-E7, WFT-E6, WFT-E5, WFT-E4 II και WFT-E2 II με μηχανές EOS που υποστηρίζουν τη λειτουργία Συνδεδεμένης λήψης

Εμβέλεια μετάδοσης

Περίπου 100m από την κύρια μηχανή (με κατάλληλη ισχύ


σήματος).

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌΣ ΏΡΑΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ συγχρονισμός ώρας

Η ώρα της κύριας μηχανής (WFT-E8 + EOS-1D X Mark II) ορίζεται στις συνδεδεμένες μονάδες EOS-1D X Mark II (έως και 10 μονάδες) στο ασύρματο τοπικό δίκτυο


Περιθώριο σφάλματος της ρύθμισης με την κύρια μηχανή: Έως περίπου ± 0,05 δευτ.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Συμβατά πρότυπα

IEEE 802.11ac


IEEE 802.11n


IEEE 802.11a


IEEE 802.11g


IEEE 802.11b

Διαμόρφωση

Διαμόρφωση OFDM (IEEE 802.11ac, n, a, g)


Διαμόρφωση DS-SS (IEEE 802.11b)

Εμβέλεια μετάδοσης

Περίπου 150m


Χωρίς εμπόδια ανάμεσα στις κεραίες μετάδοσης και λήψης και χωρίς παρεμβολές ραδιοκυμάτων

Συχνότητα μετάδοσης

Έκδοση καναλιού συχνοτήτων

(κεντρική συχνότητα)

WFT-E8 A


2412 - 2462MHz 1 - 11 κανάλια


5180 - 5320 MHz 36 - 64 κανάλια


5745 - 5825 MHz 149 - 165 κανάλια


WFT-E8 B


2412 - 2472 MHz 1 - 13 κανάλια


5180 - 5700 MHz 36 - 140 κανάλια


WFT-E8 C


2412 - 2472 MHz 1 - 13 κανάλια


5180 - 5320 MHz 36 - 64 κανάλια


5745 - 5805 MHz 149 - 161 κανάλια


WFT-E8 D


2412 - 2462MHz 1 - 11 κανάλια


5180 - 5825 MHz 36 - 165 κανάλια


WFT-E8 E


2412 - 2472 MHz 1 - 13 κανάλια


5180 - 5825 MHz 36 - 165 κανάλια

Μέθοδοι WPS (Wi-Fi Protected Setup)

(1) Μέθοδος με το πάτημα κουμπιού


(2) Μέθοδος με εισαγωγή κωδικού PIN

Μέθοδος σύνδεσης

Υποδομή, Ad hoc, Κατάσταση σημείου πρόσβασης μηχανής

Ταχύτητα σύνδεσης (μέγ.)

IEEE 802.11ac: 433Mbps


IEEE 802.11n: 150Mbps


IEEE 802.11a: 54Mbps


IEEE 802.11g: 54Mbps


IEEE 802.11b: 11Mbps

Ένδειξη ισχύος σήματος

Υποδεικνύεται σε κλίματα τεσσάρων βαθμίδων στο πίσω πάνελ LCD των μηχανών με ένα εικονίδιο κεραίας

Ένδειξη ταχύτητας σύνδεσης

Υποδεικνύεται σε κλίμακα από ένα έως 433Mbps στην οθόνη LCD της μηχανής


(1-433Mbps) 1/2/5.5/6/9/11/12/18/24/36/48/54…433Mbps

Περιορισμοί σύνδεσης για λόγους ασφάλειας

Υποστήριξη SSID και φιλτραρίσματος διευθύνσεων MAC

Δέκτης

Σημείο πρόσβασης ασύρματου τοπικού δικτύου ή προσαρμογέας συμβατός με τα πρότυπα IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Στάνταρ

Όχι (ενσωματωμένο στην EOS-1D X Mark II)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ρυθμίσεις

Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού και αποθήκευσης 20 τύπων ρυθμίσεων σχετικά με τη μεταφορά εικόνων, καθώς και σχετικά με τις συνδέσεις ασύρματου και ενσύρματου δικτύου, διακομιστή FTP και smartphone. Δυνατότητα αποθήκευσης 10 ρυθμίσεων σε κάρτα μνήμης

Μέθοδοι ρύθμισης παραμέτρων

Με τη χρήση οδηγών σύνδεσης ή των λειτουργιών του μενού στη μηχανή

Μηνύματα σφάλματος

Εμφάνιση αριθμού σφάλματος και αντίστοιχου μηνύματος στην


οθόνη LCD της μηχανής

BLUETOOTH

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ GPS

Συμβατές συσκευές GPS

Ενσωματωμένο στην EOS-1DX Mark II

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

Σύνδεση μηχανής

Υποδοχή επέκτασης συστήματος

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Τροφοδοσία ρεύματος

Τροφοδοσία από τη μηχανή

Διακόπτης λειτουργίας

Όχι

Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας

Αν έχει οριστεί η ρύθμιση [Enable] (Ενεργοποίηση) για την επιλογή [LAN power save] (Εξοικονόμηση ενέργειας τοπικού δικτύου), η συσκευή αποσυνδέεται


από το διακομιστή FTP και το ασύρματο τοπικό δίκτυο μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας


μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς FTP

Μέγιστο πλήθος λήψεων

Ασύρματο τοπικό δίκτυο


1.030 σε κανονική θερμοκρασία (+23°C)


900 σε χαμηλή θερμοκρασία (0°C)


*Με χρήση μιας πλήρως φορτισμένης συστοιχίας μπαταριών LP-E19


*Σύμφωνα με τις συνθήκες του οργανισμού Camera & Imaging Products Association (CIPA) για τη δοκιμή της δυνατότητας λήψης, κατά τη χρήση της αυτόματης μεταφοράς εικόνων με εικόνες μεγέθους 5MB περίπου


*Το πλήθος των εικόνων που μεταφέρονται μπορεί να είναι μικρότερο αν μειωθεί η ταχύτητα μεταφοράς του ασύρματου τοπικού δικτύου, καθώς και κατά τη διαδοχική μεταφορά εικόνων μέσω ασύρματου τοπικού δικτύου


* Αν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας μειωθεί κάτω από 19%, δεν είναι δυνατή η μεταφορά ή η δημιουργία αρχείων ασφαλείας των καταγεγραμμένων εικόνων σε εξωτερικά μέσα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικά σώματος

Κράμα μαγνησίου και ειδικά κατασκευασμένο πλαστικό

Χρώμα

Γκρι

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) σε mm

Περίπου 24,7 x 57 x 34,1

Βάρος (μόνο το σώμα)

Περίπου 38g

Περιβάλλον λειτουργίας

0 έως +45 °C, υγρασία 85% ή λιγότερο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αξεσουάρ

Θήκη αποθήκευσης, κάλυμμα θύρας

Αποποίηση ευθυνών

Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρεται διαφορετικά

Υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση