Όροι και Προϋποθέσεις του Πολιτική Απορρήτου

Όροι και Προϋποθέσεις του λογαριασμού Canon

Κατά διαστήματα θα ανανεώνουμε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Θα σας κρατάμε ενήμερους για τυχόν αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, δημοσιεύοντάς τους στο διαδίκτυο. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε από τις μεθόδους επικοινωνίας που έχουν παρασχεθεί από εσάς για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις σημαντικές αλλαγές στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, εφόσον υπάρχουν. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Canon μετά τη δημοσίευση των ενημερώσεων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους ανανεωμένους όρους.

1. Τι είναι ο λογαριασμός Canon;

Ο λογαριασμός Canon, παλιότερα γνωστός ως λογαριασμός You Connect και λογαριασμός MyCanon, είναι τα διαπιστευτήρια που θα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία και την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας στους ιστότοπους και τις υπηρεσίες της Canon. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό Canon σας για να έχετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν τη λήψη πληροφοριών για προϊόντα Canon, τη σύνδεση στο online κατάστημα Canon για αγορά συγκεκριμένων προϊόντων Canon και την απόκτηση πρόσβασης σε διάφορους ιστότοπους Canon και σχετικές υπηρεσίες (όπως συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο Canon, στην γκαλερί του You Connect, στο irista κ.λπ.) που παρέχονται από την Canon ή τις συνδεδεμένες εταιρείες αυτής ή από τρίτους που ορίζονται εκάστοτε από την Canon (συλλογικά «Υπηρεσίες Canon»). Λάβετε υπόψη ότι η χρήση των Υπηρεσιών Canon υπόκειται στους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις για την κάθε υπηρεσία, που ίσχυε τη δεδομένη στιγμή. Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι τα προϊόντα Canon και οι Υπηρεσίες Canon μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, ότι ενδέχεται να μην παρέχονται τα ίδια προϊόντα Canon και η ίδια Υπηρεσία Canon σε κάθε χώρα και επίσης ότι ορισμένες από τις Υπηρεσίες Canon που σχετίζονται απευθείας με συγκεκριμένα προϊόντα Canon θα συνδέονται με τη χώρα κατοικίας σας.

2. Ποιος μπορεί να εγγραφεί για λογαριασμό Canon;

Ο λογαριασμός Canon είναι διαθέσιμος στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Η πρόσβαση σε και η χρήση των Υπηρεσιών Canon από οποιοδήποτε άτομο κάτω των 18 ετών επιτρέπεται μόνο με ρητή άδεια γονέα ή κηδεμόνα, που θα πρέπει να δηλώσει το δικό του όνομα.

3. Πώς δημιουργείται ο λογαριασμός Canon;

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Canon, θα πρέπει να παρέχετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποτελεί και το όνομα χρήστη σας, καθώς και ορισμένες δημογραφικές πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, χώρα κατοικίας κ.λπ. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό Canon μετά την επιτυχή εγγραφή σας. Ο λογαριασμός Canon σάς παρέχεται δωρεάν και για προσωπική χρήση. Ωστόσο, εσείς αναλαμβάνετε όλα τα τυχόν έξοδα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή σας στον λογαριασμό Canon και τη χρήση των Υπηρεσιών Canon.

Λάβετε υπόψη ότι η Canon επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποδέχεται αιτούντες κατά τη διακριτική της ευχέρεια και, χωρίς να κάνει αδικαιολόγητες διακρίσεις, να αρνείται την εγγραφή οποιουδήποτε αιτούντα θεωρεί εύλογα ότι δεν είναι κατάλληλος.

Όταν εγγράφεστε για έναν λογαριασμό Canon, συμφωνείτε ότι θα παρέχετε στην Canon ακριβή στοιχεία, όπως απαιτούνται στη φόρμα εγγραφής. Μετά την εγγραφή, θα πρέπει να φροντίζετε να διατηρείτε τα παραπάνω στοιχεία ενημερωμένα, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται στην επιβεβαίωση εγγραφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Canon. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση και τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από την Canon, μπορείτε να συμβουλευτείτε την παρακάτω Πολιτική Απορρήτου.

4. Πολιτική Απορρήτου

Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε πληροφορίες καταναλωτών, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου δεδομένων καταναλωτών.

5. Αποποίηση

Αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι:

Η εγγραφή σας και η χρήση του λογαριασμού και των σχετικών Υπηρεσιών Canon πραγματοποιείται με αποκλειστική σας ευθύνη. Ο λογαριασμός Canon και όλες οι σχετικές Υπηρεσίες Canon παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ". Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Canon και οι συνδεδεμένες εταιρείες της αποποιούνται ρητά όλων των εγγυήσεων και των όρων κάθε φύσεως, ρητών ή σιωπηρών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ρητών εγγυήσεων και όρων εμπορικότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

Η Canon και οι συγγενείς εταιρείες της δεν εγγυώνται ότι (α) η χρήση του λογαριασμού Canon και των Υπηρεσιών Canon θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, (β) η χρήση του λογαριασμού Canon και των Υπηρεσιών Canon θα παρέχεται χωρίς διακοπή, έγκαιρα, με ασφάλεια ή χωρίς σφάλματα, (γ) οποιαδήποτε αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του λογαριασμού Canon και των Υπηρεσιών Canon θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Οποιοδήποτε υλικό που έχει ληφθεί ή αποκτηθεί με άλλον τρόπο από τη χρήση του λογαριασμού Canon και των Υπηρεσιών Canon λαμβάνεται κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια και ρίσκο, και θα έχετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν ζημία στο διακομιστή του υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη τέτοιου υλικού.

Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνετε από την Canon (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταιρειών) ή μέσω της χρήσης του λογαριασμού Canon και των Υπηρεσιών Canon δεν δημιουργεί οποιαδήποτε εγγύηση που δεν δηλώνεται ρητά στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις.

6. Εμπορικό σήμα Canon

Κανένας δεν επιτρέπεται να προβάλλει ή χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα της Canon ή του ομίλου Canon, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Canon.

7. Επιλογή δικαίου και δικαιοδοσίας

7.1 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7.2, οι παρόντες Όροι και οι Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με αυτούς ή τον λογαριασμό Canon διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, και οι διαφωνίες που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή τον λογαριασμό Canon θα επιλύονται στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

7.2 Ως καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε δικαστική προσφυγή στη δική σας γλώσσα και στα τοπικά δικαστήρια. Ένας τοπικός συμβουλευτικός οργανισμός καταναλωτών μπορεί να σας πληροφορήσει σχετικά με τα δικαιώματά σας. Οι παρόντες Όροι και οι Προϋποθέσεις δεν περιορίζουν τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας.

8. Στοιχεία Canon Europa N.V.

Η Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Ολλανδία
Τηλ 0031 20 545 8545
Φαξ 0031 20 545 8222
Αριθμός μητρώου επιχειρήσεων: 33166721
ΑΦΜ: NL005916343B01

9 Πνευματικά δικαιώματα

Copyright © Canon Europa N.V. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναδιανομή, αναδημοσίευση ή τροποποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας, εικόνας και εμπορικού σήματος που εμφανίζεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.