ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διαχείριση εγγράφων

Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα και ελαχιστοποιήστε το κόστος με τις
λύσεις μας για τη διαχείριση των εγγράφων

Σχετικό λογισμικό

Document Process Automation Software

Λογισμικό αυτοματοποίησης διεργασιών εγγράφων

Αυτοματοποιήστε τις διεργασίες που σχετίζονται με έγγραφα για να επιταχύνετε τη ροή των εργασιών και να διατηρήσετε το κόστος υπό έλεγχο

Document Scanning & Capture Software

Λογισμικό σάρωσης και καταγραφής εγγράφων

Χρησιμοποιήστε αυτοματοποιημένες, έξυπνες δυνατότητες για τη μείωση των χρονοβόρων χειροκίνητων εργασιών

Purchase to Pay Software

Λογισμικό διεργασιών "Από την προμήθεια έως την πληρωμή"

Αναλάβετε τον έλεγχο των αγορών, των πληρωμών και της συνολικής ρευστότητας με αυτές τις λύσεις

Σχετικές λύσεις

People walking across the road

Ένταξη νέων πελατών

Βελτιώστε την αποδοτικότητα και μειώστε τα σφάλματα με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας καταχώρισης πελατών

Person typing on keyboard

Ψηφιοποίηση εγγράφων

Ανακαλύψτε ταχύτερες ροές εργασιών χάρη στην αποδοτική επεξεργασία και την εύκολη πρόσβαση από φορητές συσκευές

Motion capture of people in an open office

Υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Εργαστείτε πιο αποδοτικά, με μείωση του κόστους και των αποβλήτων και εξοικονόμηση χρόνου

Two women in conversation looking at tablet

Ψηφιακό γραφείο αλληλογραφίας

Εργαστείτε ταχύτερα, μειώστε το κόστος, βελτιώστε το επίπεδο εξυπηρέτησης και επεξεργαστείτε την αλληλογραφία πιο αποδοτικά

Someone using a tablet

Ψηφιοποίηση HR

Αυτοματοποιήστε τις διεργασίες και τις ροές εργασιών HR για μεγαλύτερο έλεγχο και ορατότητα

Woman sitting at desk in front of laptop

Επεξεργασία τιμολογίων

Εξελίξτε τις διαδικασίες πληρωτέων λογαριασμών με βελτιωμένο έλεγχο και παραγωγικότητα

Ανακαλύψτε απρόσκοπτες ροές εργασίας και ομαλότερες διαδικασίες με
το λογισμικό μας για τη διαχείριση εγγράφων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ