Ένα όμορφο ταξίδι

DWF-logo.jpg

Η Beiersdorf θεωρείται ως ο εφευρέτης των σύγχρονων προϊόντων φροντίδας του δέρματος. Η διεθνής επιτυχία της –διαθέτει περισσότερους από 16.500 εργαζόμενους και 150 θυγατρικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο– θεμελιώθηκε στο όραμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τομέα της φροντίδας του δέρματος και στις συναφείς αγορές και κατηγορίες προϊόντων. Διαθέτει ήδη ισχυρά εμπορικά σήματα σε όλες τις συναφείς κατηγορίες στην αγορά των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης για τη φροντίδα του δέρματος, όπως η NIVEA.

Αποτελέσματα

Μείωση του τρέχοντος οικονομικού κόστους εκτυπώσεων κατά 35%

Μείωση του τρέχοντος οικονομικού κόστους εκτυπώσεων κατά 35%

Δραματική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 25% με το νέο σύστημα εκτυπώσεων

Δραματική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 25% με το νέο σύστημα εκτυπώσεων

Βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας με ροές εργασίας για εμπιστευτικά δεδομένα

Βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας με ροές εργασίας για εμπιστευτικά δεδομένα

Βελτιωμένη αποδοτικότητα και επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων

Βελτιωμένη αποδοτικότητα και επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων

Beiersdorf

Στόχος

Η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών της Beiersdorf, για τον μετασχηματισμό των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

Προκλήσεις

• Αποκεντρωμένο σύστημα εκτυπώσεων

• Αναποτελεσματικός έλεγχος του κόστους

• Έλλειψη προσβασιμότητας και ανάγκη ιχνηλασιμότητας

• Κενά ασφάλειας και αποδοτικότητας σε ένα περιβάλλον με ισχυρές απαιτήσεις καταγραφής ενεργειών

Προσέγγιση

• Υλοποιήθηκαν Υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης (Managed Print Services, MPS)

• Δημιουργήθηκε μια σειρά ροών εργασίας για Υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων (Managed Document Services) ώστε να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις

Beiersdorf