Προετοιμάστε το γραφείο σας για τις νομοθετικές αλλαγές του ΓΚΠΔ

Ποιο είναι το επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης της επιχείρησής σας; Ενημερωθείτε μέσα από το πληροφοριακό διάγραμμα της Canon για τον ΓΚΠΔ

ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Close up of man with tablet and laptop

Οι κανονισμοί για την ασφάλεια των δεδομένων με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο

Οι σημαντικές νομοθετικές αλλαγές που έγιναν το 2018 σχετικά με τα δεδομένα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις στρατηγικές ασφάλειας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων –μεγάλων και μικρών– κάθε τομέα, οι οποίες βασίζονται στα δεδομένα.

Αυτό το πληροφοριακό διάγραμμα εξετάζει το νομοθετικό τοπίο σήμερα και παρουσιάζει τα βασικά στατιστικά και άλλα στοιχεία πίσω από τον ΓΚΠΔ, την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις.

Οι απαιτήσεις ISO βελτίωσαν τις πληροφορίες σε ποσοστό 98%

Καθώς εκτιμάται ότι τα περιστατικά απάτης επηρεάζουν κονδύλια ύψους 637,6 εκατ. ευρώ της ΕΕ, η νομοθετική συμμόρφωση δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική

ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Female hands with black tablet
Office team working in office around white desks

Συμμορφωθείτε με τους νόμους περί προστασίας των δεδομένων

Αξιοποιήστε την ψηφιακή τεχνολογία για να δημιουργήσετε μια στρατηγική διαχείρισης κινδύνων προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησής σας

Μάθετε πώς οι λύσεις της Canon για το γραφείο μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα ασφαλέστερο διασυνδεδεμένο γραφείο


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ