Άρθρο

Ψηφιακότητα και ψηφιοποίηση: νέος τρόπος σκέψης, νέες ευκαιρίες

Αλλάξτε τη νοοτροπία σας για να επωφεληθείτε από νέα επιχειρηματικά μοντέλα, προτρέπει ο Sven Fund

Sven Fund presenting at FBF 2017

Η εξέλιξη της έκδοσης βιβλίων

Στο πλαίσιο της έντονης ενασχόλησής μου με τον κόσμο των εκδοτών και των ανθρώπων του χώρου της τεχνολογίας, με ενδιαφέρει πολύ η παρατήρηση του αντίκτυπου που έχουν οι τεχνολογικές καινοτομίες στην έκδοση βιβλίων. Η άφιξη των e-reader, η απροσδόκητη αύξηση της δημοτικότητας των ηχητικών βιβλίων και η σύνθετη σχέση μεταξύ της Amazon και των εκδοτών έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλάδου.


Ωστόσο, η πιο σημαντική ίσως αλλαγή της προηγούμενης δεκαετίας είναι ότι οι αναγνώστες δένονται ολοένα και λιγότερο με το βιβλίο ως απτό προϊόν, καθώς δεν βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μέσων που "καταναλώνουμε". Στην εποχή της ψηφιακότητας, είναι πλέον πιο κατάλληλο να σκεφτόμαστε με όρους 'περιεχομένου'.


Πριν επεκταθούμε εκτενέστερα στη σημασία που έχει αυτή η αλλαγή αντίληψης για τον ευρύτερο κλάδο των εκδόσεων, αξίζει πρώτα να εξετάσουμε τι εννοούμε με τον όρο "ψηφιακότητα", η οποία διαφέρει από την "ψηφιοποίηση".

Αλλαγή οπτικής

Με τη διαδικασία της ψηφιοποίησης, το επιχειρηματικό μοντέλο εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως στην εκτύπωση – ο εκδότης αλλάζει τη χρήση του περιεχομένου που είναι ήδη διαθέσιμο σε έντυπη μορφή για μια ψηφιακή πλατφόρμα, όπως ένα e-reader, και απλά το μεταπωλεί σε νέα μορφή. Στο πλαίσιο της "ψηφιακότητας", το περιεχόμενο είναι πρωτογενώς ψηφιακό και προσφέρει πολλές ευκαιρίες για την αξιοποίησή του σε εντελώς νέα επιχειρηματικά μοντέλα.


Κατά κύριο λόγο, αυτή η στρατηγική ψηφιακών εκδόσεων είναι πιο προσαρμοσμένη στην εποχή μας που στηρίζεται στην τεχνολογία, και θα αναμενόταν από τους εκδότες να σπεύσουν να την υιοθετήσουν για τη δική τους επιχείρηση. Ωστόσο, η "ψηφιακή υπόσταση" θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως νοοτροπία και όχι ως τεχνολογία – και για να υιοθετηθεί ευρύτερα από τους εκδότες, πρέπει πρώτα να βελτιωθεί το επίπεδο διαχείρισης της καινοτομίας.

Two women looking at iPad


Η πραγματικότητα είναι πως, με την τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, το περιεχόμενο μπορεί να αναβαθμιστεί, να αναδιανεμηθεί ψηφιακά ή ακόμη και να επανεκτυπωθεί κατ' απαίτηση.

- Sven Fund, fullstopp

Υπάρχουν δύο τύποι εκδοτών: εκείνοι που επανεφευρίσκουν την επιχείρησή τους και εκείνοι που αντιστέκονται στην καινοτομία μέχρι να αποτελεί πλέον μια λύση η οποία χρησιμοποιείται ευρέως. Η προσέγγισή σας μπορεί να είναι είτε προορατική είτε αντιδραστική. Εξακολουθούν να υπάρχουν "ψηφιακά αναλφάβητοι" εκδότες, οι οποίοι μπορεί να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά προϊόντα και να είναι εξοικειωμένοι με τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, αλλά δεν έχουν ενστερνιστεί πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακότητας.


Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι οι εκδότες δεν αξιοποιούν στο έπακρο τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα στον κλάδο τους. Συνεπώς, δεν κατανοούν τον πλήρη αντίκτυπο που μπορεί να έχει η τεχνολογία έκδοσης βιβλίων στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται.


Οι άνθρωποι στον εκδοτικό τομέα που δυσκολεύονται να υιοθετήσουν το "περιεχόμενο" ως δυναμική έννοια είναι οι ίδιοι άνθρωποι που συνεχίζουν να βλέπουν τα βιβλία ως απτά προϊόντα μίας χρήσης, τα οποία εκτυπώνονται και διανέμονται μία φορά και στη συνέχεια μεταφέρονται σε διαφορετική πλατφόρμα. Η πραγματικότητα είναι πως, με την τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, το περιεχόμενο μπορεί να ενημερωθεί, να αναδιανεμηθεί ψηφιακά ή ακόμη και να επανεκτυπωθεί κατ' απαίτηση.


Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερες εκδοτικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν την ψηφιακή νοοτροπία. Για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η δυναμική διαχείριση περιεχομένου και η τεχνολογία ψηφιακής εκτύπωσης.

Young woman reading book on train

Η ψηφιακή νοοτροπία

Η ψηφιακή νοοτροπία δίνει στους εκδότες τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ένα μέλλον στο οποίο είναι εφικτή η παραγωγή εκτυπώσεων μικρού τιράζ και η παράδοση κατ' απαίτηση. Σε αυτό το μέλλον, χάρη στην πιο προορατική διαχείριση του κύκλου ζωής των εκδοτικών στοιχείων ενεργητικού, έχουν τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν την εμπορική αξία του περιεχομένου τους και να το καταστήσουν πιο εύκολα προσβάσιμο στους καταναλωτές.


Παράλληλα, αν οι δημιουργοί βιβλίων επενδύσουν στην ψηφιοποιημένη παραγωγή, μπορούν να διαδραματίσουν πολύτιμο ρόλο, παρέχοντας κίνητρα και καθοδήγηση στους εκδότες τους ώστε να σκεφτούν ψηφιακά και να εφαρμόσουν βελτιωμένες διαδικασίες, βασιζόμενες κυρίως στις ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες θα επιτρέψουν τη δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων που θα τους βοηθήσουν να καινοτομήσουν.


Όπως βλέπετε, η καινοτομία στον κλάδο της έκδοσης βιβλίων δεν είναι μονόδρομος. Είναι πιο πιθανό να επιτευχθεί με μια συνεχή, τριμερή συνεργασία μεταξύ εκδοτών, τυπογράφων και παρόχων τεχνολογικών λύσεων.

Σύνταξη Sven Fund


Ο Sven Fund είναι ο ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της fullstopp, μιας εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για εκδοτικούς οίκους ακαδημαϊκού υλικού, που παρέχει στρατηγική καθοδήγηση για διάφορα θέματα – από τη διαχείριση της αλλαγής έως τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Η εταιρεία του Sven δεν συνεργάζεται απλά με προμηθευτές, όπως εταιρείες παραγωγής εκτυπώσεων ή διανομείς, αλλά λειτουργεί επίσης και ως "διεπαφή" μεταξύ ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και εκδοτών.

Σχετικές λύσεις

Εξερευνήστε περισσότερα

Ανακαλύψτε τη μετασχηματιστική δύναμη της ψηφιακής εκτύπωσης

Μιλήστε με την ομάδα μας