Η επιχείρησή σας ενδιαφέρεται για τη δημιουργία μιας Διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων;

Ξεκινήστε τη Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων αξιοποιώντας τον οδηγό της Canon για τη νομοθεσία περί ασφάλειας των δεδομένων

ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΟΥ

Two people in discussion in an outdoor meeting area

Ο κίνδυνος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Η λίστα του CNBC με τις πιο καινοτόμες εταιρείες¹ αναγνωρίζει και επιβραβεύει ενεργά τις εταιρείες και τα ηγετικά στελέχη που ρισκάρουν έξυπνα. Βάζουν μεγάλα στοιχήματα που εμπεριέχουν υψηλούς κινδύνους, αλλά και υψηλή ανταμοιβή. Παρόλο που αυτή η προσέγγιση δεν είναι κατάλληλη σε όλες τις περιπτώσεις, είναι ενδεικτική του αντισταθμίσματος που απαιτείται για την υλοποίηση καινοτομιών με την ταχύτητα της αγοράς.

Αν και η ασφάλεια σκαρφαλώνει ολοένα και ψηλότερα στην εταιρική ατζέντα, όσοι έχουν επιφορτιστεί με την εξασφάλισή της, οι υπεύθυνοι πληροφορικής και οι υπεύθυνοι ασφάλειας κεντρικών συστημάτων πληροφορικής του κόσμου, άρχισαν να θεωρούνται εμπόδια στην πρόοδο, καθώς δίνουν προτεραιότητα στα νομικά ζητήματα έναντι της καινοτομίας.

Τα αποτελέσματα της διαχείρισης κινδύνων

Με απλά λόγια: οι εταιρείες πρέπει να αναλαμβάνουν ορισμένους κινδύνους και να αποφεύγουν κάποιους άλλους. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο περίγραμμα του τι αποτελεί "επιτυχή αντιμετώπιση". Η απάντηση θα διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο ή το τμήμα της εταιρείας σε έναν επιχειρηματικό τομέα, αλλά οι επαγγελματίες της ασφάλειας σήμερα θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως καταλύτες της προόδου. Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των πληροφοριών θα πρέπει να θεωρούνται διαχειρίσιμοι και ως προβλήματα αντίστοιχου μεγέθους με άλλες μορφές επιχειρηματικού κινδύνου.

Με άλλα λόγια, η διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας προϋποθέτει την αποδοχή ότι ορισμένοι κίνδυνοι θα εξακολουθούν πάντα να υπάρχουν και ότι ορισμένες παραβιάσεις θα συμβαίνουν πάντα, οπότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμάσουν μια στρατηγική για την αντιμετώπισή τους, όποτε εμφανιστούν. Αντί να επικεντρώνονται στη μείωση των απειλών, πολλοί υπεύθυνοι πληροφορικής εστιάζουν πλέον σε θέματα εκπαίδευσης αναφορικά με τις απειλές.

3 colleagues reviewing content on tablet

Βήματα στη Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων

Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων ξεκινά με την αναγνώριση των άμεσων κινδύνων για την επιχείρησή σας και την ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου και των προϊσταμένων σας σχετικά με το ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι και τι θα μπορούσαν να σημαίνουν. Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων αποτελεί ευθύνη όλων. Τυχόν παραβίαση δεδομένων μπορεί να επιφέρει τεράστια οικονομική ζημία και δυσφήμηση, και τα ανώτερα στελέχη και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατανοούν το ενδεχόμενο κόστος και τα πιθανά βήματα σε περίπτωση διαρροής.

Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν προσομοίωση περιστατικών ή κρίσεων. Αυτή η πρακτική αποκαλύπτει τα τυφλά σημεία και επίσης δίνει στις ομάδες μεγαλύτερη αίσθηση σιγουριάς και τις προετοιμάζει καλύτερα για παραβιάσεις, εφόσον προκύψουν.

Καθώς οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται, το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και η διακυβέρνηση και οι συναφείς πολιτικές. Ενώ τα ανώτερα στελέχη θα πρέπει να ηγούνται των προσπαθειών τροποποίησης της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων, όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία θα πρέπει να μπορούν να συνεισφέρουν προτάσεις και να βοηθούν την επιχείρηση στη δημιουργία των βέλτιστων δυνατών μηχανισμών αντιμετώπισης.

Business people discussing over computer

Λίστα ελέγχου της Διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων

  • Να θυμάστε ότι η ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική μπορεί να αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Η ανάπτυξη σε νέες αγορές μπορεί να δημιουργήσει νέους οικονομικούς και πληροφοριακούς κινδύνους.
  • Η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, όπως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του cloud, επίσης ενδέχεται να έχει αντίκτυπο.
  • Η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων πρέπει να συμβαδίζει με τη διάθεση της επιχείρησης για ανάπτυξη.

Διαχείριση της διάθεσης ανάληψης κινδύνων μεταξύ τμημάτων

Για τον σκοπό αυτό, οι πολιτικές ασφάλειας πρέπει να επιτρέπουν την αποδοχή κινδύνου σε ορισμένο βαθμό, ώστε να διατηρείται η συνοχή εντός του οργανισμού. Παραβιάσεις ασφάλειας μπορούν –και πράγματι– συμβαίνουν¹, και εξίσου σημαντική με την πρόληψή τους είναι η εφαρμογή μιας συμφωνημένης διαδικασίας αντιμετώπισής τους όταν προκύπτουν, η οποία θα βασίζεται στην αντίληψη του τι διακυβεύεται.

Η διαχείριση κινδύνων θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα ολιστικό πρόγραμμα εκτίμησης της ανάληψης κινδύνων, εφαρμογής αρχών διαχείρισης κινδύνων και, τελικά, διαπαιδαγώγησης της επιχείρησης, ώστε να γίνει κατανοητό ότι η έλευση ενός κινδύνου δεν συνιστά αποτυχία αλλά επικύρωση μιας συμφωνημένης διαδικασίας.

¹ Αποκλειστικά άρθρα από το CNBC που καλύπτουν την έκθεση του BCG για τις Πιο Καινοτόμες Εταιρείες κάθε έτος.

Συμμορφωθείτε με τους νόμους περί προστασίας των δεδομένων

Το 52% των επιχειρήσεων δεν γνωρίζουν τις επιπτώσεις του ΓΚΠΔ. Μάθετε πώς πρόκειται να επηρεάσουν την επιχείρησή σας οι αλλαγές στη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων που έγιναν το 2018

ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΟΥ

Office team working together

Σχετικές λύσεις

Μάθετε πώς οι λύσεις της Canon για την ασφάλεια των πληροφοριών μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ