ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΙΡΑΖ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εκτύπωση φωτογραφιών

Επικερδείς νέοι τρόποι για τη δημιουργία επαγγελματικών φωτογραφικών προϊόντων

Σχετικά προϊόντα

Canon wide format printer

Εκτυπωτές μεγάλου πλάτους

Ιδανικοί για έγγραφα μεγάλου μεγέθους, γραφικά απεικόνισης και εργασίες CAD και GIS

Canon digital presses

Ψηφιακά πιεστήρια

Λύσεις εκτύπωσης μεγάλου όγκου, ιδανικές για
εσωτερικά τμήματα ή περιβάλλοντα εμπορικής παραγωγής

Canon continuous feed printers

Εκτυπωτές συνεχούς τροφοδοσίας

Ολοκληρωμένες λύσεις εκτύπωσης για βιβλία, εφημερίδες, υλικό επιστολικής επικοινωνίας κ.λπ.

Κορυφαίες λύσης εκτύπωσης φωτογραφιών που παρέχουν ευκαιρίες για νέες πηγές εσόδων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ