Γενικοί όροι και προϋποθέσεις αγοράς

Αν παρέχετε προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε έναν οργανισμό της Canon στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική ("EMEA"), θα ισχύει η συμφωνία που υπογράφηκε. Αν δεν υπογραφεί συγκεκριμένη συμφωνία, θα ισχύουν για όλα τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε στον αντίστοιχο οργανισμό της Canon στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, οι Γενικοί όροι και προϋποθέσεις αγοράς, στους οποίους μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο.